Visie & Beleidsplein

Beweging in zicht

Steenbergen, B. (2009). Beweging in zicht. Radboud Universiteit Nijmegen: Nijmegen.

Inaugurele rede uitgesproken voor het verkrijgen van het ambt van hoogleraar, met als thema cognitie. De theorie van belichaamde cognitie stelt dat perceptuele en motorische processen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook een directe invloed hebben op cognitieve processen. Visuele en motorische problemen zullen dus gevolgen hebben voor cognitieve processen, en in het verlengde daarvan het leren en herleren van allerlei vaardigheden en activiteiten van het dagelijkse leven. Deze thematiek vormt de kern van de leeropdracht waarbinnen getracht wordt een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van de visuele en motorische beperkingen in relatie tot leren en gedrag.

Uitgever(s): Nijmegen,

Download(s)

Beweging in zicht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bert Steenbergen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cognitieve ontwikkeling
gedrag
lezingen
lichaamsbeweging
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een visuele beperking
motoriek