Visie & Beleidsplein

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van LOOT-scholieren met betrekking tot het combineren van topsport, school en sociaal contact

Nijboer, E.L.M., Velthof, A., Vennink, E., & Verburg, J.C. (2015). Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van LOOT-scholieren met betrekking tot het combineren van topsport, school en sociaal contact. Utrecht: Universiteit Utrecht.

LOOT-scholen zijn opgericht om jonge topsporters te helpen met het combineren van hun topsport en school. De algemene doelstelling van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de ervaringen van topsporters op een LOOT-school omtrent het combineren van topsport, school en sociaal contact. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een korte, digitale vragenlijst die door 28 topsporters is ingevuld. Aanvullend zijn 18 topsporters open geïnterviewd. De interviews zijn kwalitatief verwerkt. Uit de resultaten kwam naar voren dat de respondenten over het algemeen zeer tevreden zijn met de combinatie. Het merendeel van de topsporters ervaart deze echter wel als intensief en tijdrovend. Vooral sport blijkt hierin een negatieve invloed te hebben op zowel school als sociaal contact, maar dit blijkt niet als problematisch te worden ervaren. Daarnaast blijkt het toekomstbeeld van de topsporters omtrent sport- en schoolcarrière te bepalen waar zij hun prioriteit leggen. Verder lieten de resultaten zien dat jonge topsporters op een LOOT-school tevreden zijn met de faciliteiten die ze aangeboden krijgen, maar verschillen ervaren in hoe docenten hier mee omgaan. Hier ligt dan ook een belangrijke aanbeveling richting de onderzochte LOOT-school. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van LOOT-scholieren met betrekking tot het combineren van topsport, school en sociaal contact

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Elvira Nijboer
Anouk Velthof
Eva Vennink
Jessie Verburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

loot-scholen
onderwijs
scripties
topsport
topsporters
topsportomgeving