Visie & Beleidsplein

Wat is sports intelligence?

Jonker, L., & Arko Sports Media (2015, november). Wat is sports intelligence?. Sport&Strategie 8 (pp. 34-35)

‘Transitie in de sport’ is het programma dat, geïnitieerd vanuit het Ministerie van VWS in samenwerking met NOC*NSF, in 2015 liep bij de sportbonden. Via een zestal thema’s en tegen de achtergrond van een veranderende wereld is getracht te werken aan een plan voor de toekomst van de georganiseerde sport. Sports intelligence is hiervan een belangrijk onderdeel.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Wat is sports intelligence?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura Jonker
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ledenbinding
sportbonden
sportverenigingen
toekomst
veranderingsprocessen