Visie & Beleidsplein

Nieuw plan moet alles op fietsgebied in Overijssel bundelen

Wekker, T. de, & Arko Sports Media (2016). Nieuw plan moet alles op fietsgebied in Overijssel bundelen. Sport & Strategie online.

De Rooij, voormalig profrenner en directeur van de Rabobank wielerploeg, is een van de kwartiermakers van het nieuwe plan ‘365 dagen fietsen in Overijssel.’ Vorige week werd het plan gelanceerd en aangeboden aan het provinciebestuur. "Er gebeurt al heel veel op fietsgebied in Overijssel", zegt De Rooij. "Maar alles is nog te veel gesegmenteerd. We willen het hele fietsaanbod in de provincie een gezicht geven."

700 kilometer mountainbikeparcours

"We hebben prachtige mountainbikeroutes", gaat De Rooij verder. "In Twente bijvoorbeeld is de laatste jaren 700 kilometer aan mountainbikeparcours neergelegd. Dat moet bekender worden." Zowel voor inwoners van de provincie zelf als voor bezoekers.   

365 Dagen fietsen in Overijssel is een initiatief van het bestuur van de Ronde van Overijssel. Marketing Oost en Sportservice Overijssel zijn partners in het plan, dat gekoppeld is aan het meerjarenplan Vrijetijdseconomie 2016 – 2020 van Gastvrij Overijssel, een provinciaal samenwerkingsverband van diverse toeristische partners.   

Op de website staan verschillende routes voor mountainbikers, toerfietsers en wielrenners. Ook rustplaatsen, activiteiten onderweg en mogelijkheden tot overnachten worden beschreven. Daarnaast is er een fietskalender, met een aantal fietsevenementen. "Dit is het begin. Op de site komen meer routes en evenementen. Het moet één grote kaart worden van wat er allemaal mogelijk is in Overijssel voor alle verschillende soorten fietsers.”   

In Overijssel worden elk jaar veel fietsevenementen georganiseerd. De al genoemde Ronde van Overijssel bijvoorbeeld, en ook De Rooijs eigen Theo de Rooij Classic. Maar zo zijn er nog tientallen grote en kleine activiteiten. "Alle evenementen vissen nu in hetzelfde water. Ze benaderen dezelfde bedrijven als sponsor en ze maken aanspraak op hetzelfde geld vanuit provincie of gemeente. Het zou mooi zijn als we één evenementenkaart maken, zodat de evenementen elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar ondersteunen en versterken." 

Bedrijfsleven

Daarnaast willen De Rooij en consorten ook het bedrijfsleven enthousiast maken voor het fietsen. "We zijn bedrijven aan het benaderen die het fietsen willen adopteren vanuit een strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nu zijn er veel bedrijven die een keer per jaar een evenement sponsoren. Maar er kan zoveel meer. Maak werknemers enthousiast om op de fiets naar het werk te komen en faciliteer dat. Je kunt ook denken aan het verbeteren van de conditie van werknemers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn."  

Het komende halfjaar noemt De Rooij de ‘kwartiermakersfase’. Hij en medekwartiermaker Adri Ooms gaan het plan op de kaart zetten. In de tweede helft van het jaar hopen ze een echte projectorganisatie te hebben opgezet om de plannen verder op poten te zetten.

Overijssel op de fiets

Het plan 365 Dagen Fietsen in Overijssel is geïnitieerd door het bestuur van het wielerevenement Ronde van Overijssel en draagt bij aan de intensivering en stimulering van sportieve en recreatieve fietsactiviteiten gericht op de inwoners van Overijssel én bezoekers aan Overijssel. Enerzijds met het doel om bij te dragen aan de fitheid en gezondheid van de inwoners en bezoekers, anderzijds om beide groepen te laten genieten van de inspirerende omgeving. Daarnaast levert het plan ook een bijdrage aan de regionale- en provinciale economie door het stimuleren van fietsactiviteiten in het algemeen en fiets gerelateerd meerdaags verblijf in het bijzonder.

Gastvrij Overijssel

Het plan 365 Dagen Fietsen in Overijssel is gekoppeld met het meerjarenplan Vrijetijdseconomie 2016 – 2020 van Gastvrij Overijssel, een provinciaal samenwerkingsverband van diverse toeristische partners in Overijssel. Fietsen is een belangrijk speerpunt voor toeristisch Overijssel, zowel voor de binnenlandse markt als ook voor de ‘dichtbij markten’ als Vlaanderen en Duitsland.

Foto: Flickr (CC) / anMarton

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa de Wekker
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Overijssel
fietsen
sportevenementen
vrijetijdsbesteding