Visie & Beleidsplein

Physical exercise in children with intellectual disabilities and epilepsy

a qualitative study on nurses' perspectives

Leijten, S.A.W. (2014). Physical exercise in children with intellectual disabilities and epilepsy: a qualitative study on nurses' perspectives. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Lichaamsbeweging zou onderdeel moeten zijn van preventie en behandeling van osteoporose bij verstandelijke beperkte kinderen met epilepsie. Beweeginterventies blijken echter vaak onpraktisch. Deze kwalitatieve studie beoogt inzicht te verschaffen in factoren die lichaamsbeweging door deze complexe doelgroep beïnvloeden vanuit verpleegkundig perspectief. Twee onderzoeksvragen zijn vastgesteld: (1). Wat beïnvloedt volgens verpleegkundigen de haalbaarheid van lichaamsbeweging door kinderen met een verstandelijke beperking en epilepsie?; (2). Wat beïnvloedt volgens verpleegkundigen de effectieve implementatie van beweeginterventies voor kinderen met een verstandelijke beperking en epilepsie? Twaalf semigestructureerde interviews vonden plaats met verpleegkundigen van twee woonafdelingen van een centrum voor epilepsiewoonzorg in Nederland. Deze studie geeft een overzicht van factoren die lichaamsbeweging door verstandelijk beperkte kinderen met epilepsie beïnvloeden. Met een aantal van deze factoren kan bij de ontwikkeling van een nieuwe beweeginterventie rekening gehouden worden. Kinderfactoren, zowel hun kenmerken als wensen, vragen op een flexibel inzetbare interventie, op maat gemaakt per individu, subgroep of lokale omstandigheden. Om de haalbaarheid te vergroten is aandacht nodig voor individuele factoren bij de verpleegkundigen, in het bijzonder bewustzijn, kennis en vaardigheden, en de professionele interactie rondom lichaamsbeweging. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Physical exercise in children with intellectual disabilities and epileps : a qualitative study on nurses' perspectives

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Suzanne Leijten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

epilepsie
interventies
kinderen
lichaamsbeweging
mensen met een verstandelijke beperking
scripties