Visie & Beleidsplein

Top 10-ambitie boven alles?!

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen van de CTO-manager binnen het Nederlandse topsportklimaat

Verstraten, H.A.C. (2015). Top 10-ambitie boven alles?!: een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen van de CTO-manager binnen het Nederlandse topsportklimaat. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 resulteert in de komst van vier Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s). De functie van CTO-manager wordt echter verschillend ingevuld, waardoor onduidelijkheid bestaat over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit onderzoek tracht de betekenissen van de CTO-manager binnen het Nederlandse topsportklimaat te achterhalen. Dit onderzoek maakt gebruik van het kritisch constructivistische perspectief en wordt vanuit de dialogische benadering verricht. Om de betekenissen van de CTO-manager te achterhalen zijn 14 semigestructureerde interviews verricht met CTO-managers, technisch directeuren, coaches, NOC*NSF en een Topsport Leefstijl-coach. De CTO-manager geeft uitvoering aan het Nederlandse topsportbeleid. De CTO-manager verzorgt de dagelijkse trainingssituatie van de topsportprogramma’s, waarin de CTO-manager de beleidsmatige context en de context van de sporter kan samenbrengen. Daarnaast wordt de CTO-manager, naast zijn oorspronkelijke faciliterende rol, door een aantal betrokken partijen een meer sporttechnische rol toebedeeld.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Top 10-ambitie boven alles?! : een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen van de CTO-manager binnen het Nederlandse topsportklimaat

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carmen Verstraten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

functieprofielen
management
scripties
topsport
topsportbeleid
topsportomgeving