Visie & Beleidsplein

Brazilië in beeld

een inhoudsanalyse van Nederlandse krantenberichten naar de beeldvorming van Brazilië rondom het WK voetbal 2014

Hoven, M.C.J.M. van den (2015). Brazilië in beeld: een inhoudsanalyse van Nederlandse krantenberichten naar de beeldvorming van Brazilië rondom het WK voetbal 2014. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Met de organisatie van het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016 ziet Brazilië de kans om zichzelf als een capabel, volwassen en vitaal land te tonen aan de wereld. Het organiseren van een mega evenement wordt dan ook vaak gezien als een uitgelezen kans voor een land om zichzelf beter op de kaart te zetten. Naast de positieve gevolgen die het organiseren van een mega evenement met zich mee zou brengen voor Brazilië, brengt een evenement als het WK een grote hoeveelheid media aandacht met zich mee. Deze media aandacht rond grote evenementen is echter niet altijd positief. Middels een inhoudsanalyse van Nederlandse krantenberichten is in deze scriptie onderzocht in hoeverre - en hoe - er over Brazilië als gastland voor het WK gesproken wordt en welke beeldvorming hiermee tot stand komt. Hoewel Brazilië met de organisatie van het WK poogde het imago te verbeteren en hiermee o.a. de economie en het toerisme probeerde te stimuleren, lijkt dit op basis van de krantenberichten nog niet te lukken. Onderwerpen als criminaliteit, armoede en corruptie blijken nog veel aandacht te krijgen van de Nederlandse kranten. En positieve beelden over de bevolking of de cultuur blijken nog vaak relatief korte, clichématige uitspraken. Wel blijkt de toon van de berichtgeving te veranderen tijdens en na het WK: de angstscenario’s en het vele kritiek werden minder, en achteraf werd er zelf tevreden teruggeblikt naar het toernooi.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Brazilië in beeld : een inhoudsanalyse van Nederlandse krantenberichten naar de beeldvorming van Brazilië rondom het WK voetbal 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjolein van den Hoven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Brazilië
imago
media
scripties
sportevenementen
topsportevenementen
voetbal