Visie & Beleidsplein

De stimulatie van sportparticipatie bij adolescenten met cerebrale parese vanuit drie perspectieven

pilotstudie naar leerstrategieën, ouderlijke betrokkenheid en plezier met betrekking tot sportparticipatie

Hoencamp, S.L., Hoeven, M.L. van der, & Ton, E.R. (2015). De stimulatie van sportparticipatie bij adolescenten met cerebrale parese vanuit drie perspectieven: pilotstudie naar leerstrategieën, ouderlijke betrokkenheid en plezier met betrekking tot sportparticipatie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Sportparticipatie onder adolescenten met Cerebrale Parese is niet eerder onderzocht vanuit drie verschillende perspectieven, namelijk de sportbegeleider, ouder en adolescent. Dit onderzoek tracht meer inzicht te geven in de factoren die een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van sportparticipatie bij adolescenten met CP. Het onderzoek bestond uit twee fasen. Fase 1: de gebruikte leerstrategieën in zowel het regulier als in het speciaal voortgezet onderwijs werden onderzocht. Er zijn vijf sportbegeleiders geanalyseerd van het speciaal voortgezet onderwijs en vijf van het regulier voortgezet onderwijs, door middel van video-opnames. Fase 2: het onderzoeken van de samenhang tussen enerzijds ouderlijke betrokkenheid en sportparticipatie, en anderzijds plezier en sportparticipatie. Twintig ouder-adolescent koppels, met een normale ontwikkeling, hebben deelgenomen door een samengestelde vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De stimulatie van sportparticipatie bij adolescenten met cerebrale parese vanuit drie perspectieven : pilotstudie naar leerstrategieën, ouderlijke betrokkenheid en plezier met betrekking tot sportparticipatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Steffie Hoencamp
Mara van der Hoeven
Eva Ton

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adolescenten
cerebrale parese
plezier
scripties
sportbeoefening
sportstimulering