Visie & Beleidsplein

Betekenis van maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in Utrecht voor Vereniging Sport Utrecht

Maurik, I. van, & Schrijvers, L. (2007). Betekenis van maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in Utrecht voor Vereniging Sport Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Sport heeft de afgelopen jaren een andere rol gekregen binnen de samenleving. Sport wordt steeds meer gekoppeld aan maatschappelijke problemen en ze wordt gezien als een oplossing voor deze problemen. Ook de Nederlandse sportstructuur is, als gevolg hiervan, aan verandering onderhevig. De Vereniging Sport Utrecht, een belangenvereniging voor sport in de regio Utrecht, krijgt ook met deze veranderde rol te maken. In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre deze ontwikkelingen iets betekenen voor de Vereniging Sport Utrecht, of men hier ook op in kan spelen en hoe men dit dan zou moeten doen. Er is voornamelijk gesproken met bestuursleden van de Vereniging Sport Utrecht maar ook medewerkers zijn bij het onderzoek betrokken geweest.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Betekenis van maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in Utrecht voor Vereniging Sport Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Iris van Maurik
Loes Schrijvers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
belangenbehartiging
maatschappelijke ontwikkeling
scripties
sportinfrastructuur
sportorganisaties