Visie & Beleidsplein

Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999

eindrapport

Werkgroep Sport en Milieu (2000). Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999: eindrapport. Papendal: Werkgroep Sport en Milieu.

In dit eindrapport van de projectgroep pilots sport en milieu wordt ingegaan op de mogelijkheden om de sportverenigingen bij te laten dragen aan het verkleinen van de milieubelasting.

Uitgever(s): Werkgroep Sport en Milieu,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Sport en Milieu

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

milieu
overheid
pilotprojecten
sportaccommodaties
sportverenigingen