Visie & Beleidsplein

Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen

rapportage

Bonthuis, W., Haagsma, H., Bus, A., & Nuiten, P. (2015). Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen: rapportage. Breda: Cailin Partners v.o.f..

De Provincie Gelderland heeft gevraagd wat het energie-besparingspotentieel is van sportaccommodaties en van scholen (primair onderwijs, PO en voortgezet onderwijs, VO) in haar provincie. Bekendheid met dit besparingspotentieel maakt het mogelijk om in de nieuw aangebroken collegeperiode desgewenst in te zetten op een meerjarig programma en/of maatregelen voor energiebesparing in sportaccommodaties en in PO en VO schoolgebouwen. Cailin Partners heeft in samenwerking met Duurzaam Verenigen en W/E adviseurs deze vraag onderzocht. Omdat de onderwijs- en sportaccommodaties verschillend zijn, worden ze als een apart spoor behandeld. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook parallellen te trekken. Beide onderzoekstrajecten doorlopen dezelfde systematiek: inventarisatie/onderzoek; analyse en opschaling; besparingspotentieel en advies. Om de benodigde informatie en analyses op te leveren is dit onderzoek gedaan door drie samenwerkende en elkaar aanvullende partijen: Cailin Partners (proces, onderzoek), Duurzaam Verenigen (DzV; monitoring en benchmark sportaccommodaties) en W/E-adviseurs (tools, scans, monitoring, adviezen m.b.t. schoolgebouwen). De onderliggende rapportage is het resultaat en bestaat derhalve uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de aanpak en berekening voor sportaccommodaties in hoofdstuk 3, het deel voor de scholen wordt beschreven in hoofdstuk 4. 

Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.,

Download(s)

Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen : rapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wieke Bonthuis
Henne Haagsma
André Bus
Pieter Nuiten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
duurzaamheid
energie
primair onderwijs
provincies
sportaccommodaties
voortgezet onderwijs