Visie & Beleidsplein

Succes in sport in relatie tot persoonlijkheid

Snippe, S. (2015). Succes in sport in relatie tot persoonlijkheid. Tilburg: Tilburg University.

In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar persoonlijkheid, discipline en sport. Eerder werden er al verbanden gevonden tussen persoonlijkheid en sport (García-Naveira & y Ruiz Barquín, 2013; Nia & Besharat, 2010). In het volgende onderzoek ligt echter de nadruk op het verband tussen persoonlijkheid en succes in sport. In breder verband is er wel al onderzoek gedaan naar succes en de rol die persoonlijkheid daarbij speelt. Onderzoekers hebben verbanden gevonden tussen nauwkeurigheid en werk- en schoolprestaties (Fabio & Busoni, 2007; Hurtz & Donovan, 2000). Er wordt binnen dit onderzoek dan ook geanticipeerd op een verband tussen nauwkeurigheid en succes in sport. Mocht dit verband aangetoond worden, dan wordt onderzocht of de gedraging discipline het werkzame “ingrediënt” is in het verband tussen persoonlijkheid en succes in sport. Er worden vragenlijsten afgenomen onder 97 tennissers en 82 hardlopers. In de vragenlijsten wordt er gebruikgemaakt van de big five van Goldberg (1993), twee discipline gerichte vragenlijsten en één vragenlijst die de mate van succes meet. De resultaten wijzen uit dat er geen verband is tussen persoonlijkheid en succes in sport. Er mag dan ook niet gesproken worden van een mediatie-effect. Wel is er een significante correlatie tussen discipline en succes in sport gevonden. Er moet echter geconcludeerd worden dat persoonlijkheid en succes in sport niet correleren, er geen mediatie-effect is en de hypothese verworpen wordt.

Uitgever(s): Tilburg University,

Download(s)

Succes in sport in relatie tot persoonlijkheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sem Snippe

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

persoonlijkheid
scripties
sport (algemeen)
succesfactoren