Visie & Beleidsplein

De kracht van sport celebrity en framing

een experimenteel onderzoek naar het effect van sport celebrity endorsers en framing op de geloofwaardigheid van een bericht en in welke mate geslacht invloed heeft op deze effecten

Tiel, J. van (2015). De kracht van sport celebrity en framing: een experimenteel onderzoek naar het effect van sport celebrity endorsers en framing op de geloofwaardigheid van een bericht en in welke mate geslacht invloed heeft op deze effecten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Aangezien celebrity endorsement en framing een veel voorkomende marketingstrategie is voor reclamemakers, is het interessant om te kijken wat voor effect deze strategieënhebben op de geloofwaardigheid van het bericht. In deze scriptie staat beschreven wat het effect is van framing (winst/verlies) en sport endorser (bekend/onbekend) op de geloofwaardigheid van het bericht. Tevens wordt onderzocht of het geslacht van de ontvanger invloed heeft op deze effecten. Er is gebruik gemaakt van een quasi-experiment met een 2 x 2 tussenproefpersoon factorieel design. Uit het quasi experiment, uitgevoerd onder 127 proefpersonen is gebleken dat alle hypotheses verworpen kunnen worden, aangezien er geen significante verschillen gevonden werden. Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het voor de geloofwaardigheid van een bericht niet uitmaakt of er een winstframe of verliesframe wordt gebruikt en of het bericht een bekende of onbekende sport endorser bevat. Tevens blijkt dat geslacht geen rol speelt op de effecten van framing en sport endorser.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

De kracht van sport celebrity en framing : een experimenteel onderzoek naar het effect van sport celebrity endorsers en framing op de geloofwaardigheid van een bericht en in welke mate geslacht invloed heeft op deze effecten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janick van Tiel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

marketing
media
scripties
sport (algemeen)