Visie & Beleidsplein

Integraal beleid om sport en bewegen te stimuleren

Integraal beleid om sport en bewegen te stimuleren. Allesoversport.

Sport en bewegen kan op veel verschillende domeinen een bijdrage leveren aan beleidsdoelstellingen. Niet alleen op het gebied van gezondheid, maar ook binnen het sociale domein. Denk aan minder schooluitval en een hoger slagingspercentage in het onderwijs. Of meer binding in de wijk en buurt. Binnen werk en onderwijs is sport en bewegen een middel om de participatie bevorderen en zo de druk op zorg en ondersteuning te verlagen. Als het gaat om wonen, draagt een gezonde groene omgeving bij aan de woontevredenheid en de waarde van het vastgoed. Wanneer mensen meer fietsen en wandelen, kan dat ook de milieuvervuiling verminderen. Tegelijkertijd kan een groene en gezonde gemeente extra toeristen trekken. Het ‘gezondheidsmes’ snijdt dus aan meer kanten.

Succesvol samenwerken

Een goed begin is om met andere beleidssectoren te bespreken wat zij al doen op het gebied van sport en bewegen en hoe dat versterkt kan worden. Hoe meer oog er is voor de prioriteiten en belangen van alle betrokken sectoren, hoe succesvoller de samenwerking zal zijn! Daarna kan de gemeente met partners alle doelstellingen vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma, met een lokale mix van samenhangende interventies.

Zo’n integrale aanpak berust op 5 pijlers:

Pijler 1: inrichting van de omgeving 
Voorbeelden: sportvoorzieningen op loop- en fietsafstand, schoolpleinen die stimuleren om te bewegen.

Pijler 2: regelgeving en handhaving
Voorbeeld: belemmeringen wegnemen die kansrijke verbindingen in de weg staan tussen de sportsector en andere sectoren.

Pijler 3: voorlichting en educatie
Voorbeelden: sport stimuleren met een publiekscampagne, voorlichting over het voorkomen van blessures.

Pijler 4 en 5: signalering, advies en ondersteuning
Voorbeeld: het benaderen van mensen die onvoldoende bewegen en ze stimuleren om actiever te worden.

Handreiking Gezonde Gemeente

Sport en bewegen is één van de thema’s in de Handreiking Gezonde Gemeente. De handreiking helpt gemeenten lokale gezondheidsproblemen en doelgroepen in kaart te brengen. Er staat in welke samenwerkingspartners binnen en buiten het gemeentehuis een rol kunnen spelen. Ook zijn concrete voorbeelden van beleidsdoelen en een integrale aanpak beschreven. Verder komen de randvoorwaarden (budget en capaciteit) en de evaluatie aan bod.

Tips, praktijkvoorbeelden, interventieoverzichten en links naar relevante websites helpen gemeenten snel op weg bij een integrale aanpak om sport en bewegen te stimuleren.

Bron: Loket Gezond Leven.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
samenwerkingsverbanden