Visie & Beleidsplein

De UEFA: vriend of vijand?

een onderzoek naar de civiele aansprakelijkheid van Europese voetbalclubs voor het wangedrag van hun eigen supporters

Engelen, B.N. van (2015). De UEFA: vriend of vijand?: een onderzoek naar de civiele aansprakelijkheid van Europese voetbalclubs voor het wangedrag van hun eigen supporters. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek staat de civiele aansprakelijkheid van Europese voetbalclubs voor het wangedrag van hun eigen supporters centraal. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: Hoe gaan Europese voetbalclubs om met de civiele aansprakelijkheid die hen opgelegd wordt aan de hand van disciplinaire maatregelen door sportbonden bij wangedrag van hun eigen supporters? Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van een empirisch onderzoek te achterhalen of en hoe de aansprakelijkheid voor supporters binnen het Europees voetbal vastgelegd is en tot hoever de aansprakelijkheid voor Europese voetbalclubs strekt. Er is onderzocht wat de context is van het voetbalvandalisme, welke partijen gemoeid zijn bij de aansprakelijkheid van voetbalclubs en wat nu precies het privaatrechtelijk kader is bij deze aansprakelijkheidskwesties. Tevens is de gerechtelijke procedure bestudeerd, de toepasselijke wetgeving en een rechtsvergelijking van deze wetgeving ten opzichte van het Europese recht. Tot slot, wordt er in de conclusie een antwoord gegeven op de hoofdvraag aan de hand van het gedane onderzoek.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

De UEFA: vriend of vijand? : een onderzoek naar de civiele aansprakelijkheid van Europese voetbalclubs voor het wangedrag van hun eigen supporters

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

B.N. van Engelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
aansprakelijkheid
sportverenigingen
supporters
voetbal
voetbalvandalisme
wet- en regelgeving