Visie & Beleidsplein

Quick scan sport & milieu

eindrapport

Maas, I., Oostdijk, A., & Zegwaard, L. (1998). Quick scan sport & milieu: eindrapport. Leiden: Research voor Beleid bv.

Quick scan naar de milieugevolgen van sportbeoefening in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit eindrapport is opgebouwd uit twee delen. Deel één beschrijft de doelen en uitgangspunten van het onderzoek, behandelt op hoofdlijnen de resultaten van het onderzoek en bevat tenslotte een aantal conclusies en aanbevelingen. In het tweede deel wordt in afzonderlijke hoofdstukken per milieuthema uitvoeriger verslag gedaan van de onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek komt naar voren dat de veronderstelling dat de milieubelasting door sport relatief gezien geen al te groot probleem is juist is. Hoewel voor een aantal milieuthema's winst is te behalen, heeft het onderzoek geen grote problemen of "witte vlekken" blootgelegd. Ook is geconstateerd dat daar waar de milieubelasting relatief groot is reeds initatieven zijn ondernomen, bijvoorbeeld voor de specifieke problemen bij watersport, motorsport en kleiduivenschieten. In het algemeen gelden voor de meest belastende accommodaties (zwembaden/ijshallen, grote evenementen) de strengste regels. Dit neemt niet weg dat er tal van mogelijkheden zijn om de negatieve milieugevolgen van sport verder terug te dringen.

Uitgever(s): Research voor Beleid bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ilse Maas
André Oostdijk
Leo Zegwaard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

milieu
sport (algemeen)