Visie & Beleidsplein

Factsheet sportparticipatie in Utrecht

mei 2015

Stichting Harten voor Sport, & Gemeente Utrecht, afdeling Onderzoek en Sport & Samenleving (2015). Factsheet sportparticipatie in Utrecht: mei 2015. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van ‘Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020’. De factsheet is tot stand gekomen met medewerking van het Mulier Instituut en is samengesteld op basis van gegevens van de onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht. De inhoud is afgestemd op de indicatoren en resultaten die staan vermeld in de sportnota 2011-2016 ‘In Utrecht staat jouw talent centraal’. Het sport- en beweeggedrag wordt toegelicht aan de hand van kenmerken als leeftijd, etniciteit, opleiding en leefbaarheid van de wijk; zo worden opvallende verschillen in de stad zichtbaar. 

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Factsheet sportparticipatie in Utrecht : mei 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Harten voor Sport
Gemeente Utrecht, afdeling Onderzoek en Sport & Samenleving

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
factsheets
lichaamsbeweging
sportbeoefening