Visie & Beleidsplein

Peerassessment als beoordelingsinstrument

Witsiers, D., & Laurijssens, S. (2014, mei). Peerassessment als beoordelingsinstrument. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 40-43)

Ook dit artikel hoort bij het topic beoordelen van het vorige nummer. In het vierde jaar van mijn studie aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven heb ik mijn praktijkonderzoek uitgevoerd. Binnen dit kleinschalig onderzoek is peerassessment als methode van beoordelen onderzocht. Tijdens een lessenreeks klimmen hebben leerlingen van de derde klas VWO in groepjes van drie of vier met beoordelingscriteria elkaar zowel formatief als summatief beoordeeld tijdens de lessen. Door middel van vragenlijsten en interviews is onderzocht of hun beoordeling betrouwbaar is, of de motivatie voor deelname aan de lessen LO toenam en bovendien is onderzocht hoe de leerlingen het werken met peerassessment ervoeren.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Laurijssens Peerassessment als beoordelingsinstrument KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dennis Witsiers
Sara Laurijssens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beoordelen
leerlingen
onderzoeken