Visie & Beleidsplein

Na twee gespeelde helften: verlenging

zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel?

Chen, P.C. (2015). Na twee gespeelde helften: verlenging: zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel?. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

De volgende probleemstelling staat in deze scriptie centraal: Zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel? Om bovenstaande probleemstelling te beantwoorden maakt de onderzoeker gebruik van de juridische onderzoeksmethode. Dit houdt in dat ze primaire en secundaire juridische bronnen heeft bestudeerd en een analyse heeft gemaakt van de nieuwe regeling ten opzichte van de bekende – inmiddels oude – regeling. Deze scriptie begint met een inleidend hoofdstuk over wat profvoetbal precies inhoudt en hoe dit is georganiseerd. Hierbij wordt besproken: het verenigingsrecht, de voetbalcompetitie, de arbeidsovereenkomst van de profvoetballer binnen het profvoetbal, de beroepsgang binnen het profvoetbal en het transfersysteem. In het tweede hoofdstuk volgt een inhoudelijke bespreking van artikel 7:668a BW en de werking daarvan binnen het profvoetbal. Aansluitend hierop volgt het derde hoofdstuk over de inmiddels vastgestelde Wet werk en zekerheid en het gewijzigde artikel 7:668a BW. Bij deze twee hoofdstukken wordt tevens aansluiting gezocht bij het Europese recht vanwege de Richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de bestaande Europese jurisprudentie. In het laatste hoofdstuk behandelt de auteur de gevolgen van het artikel 7:668a BW voor het profvoetbal en de mogelijke uitzondering hierop. Ze gaat daarbij tevens in op vier andere professionele sporten ter vergelijking met het profvoetbal en of een mogelijke uitzondering op de ketenregeling voor hen ook opgaat. De scriptie wordt afgerond met een conclusie aangaande de probleemstelling.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam,

Download(s)

Na twee gespeelde helften: verlenging : zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paula Chen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsrecht
jurisprudentie
scripties
topsport
verenigingsrecht
voetbal
wet- en regelgeving