Visie & Beleidsplein

Scoren met woorden

adviessequenties in evaluatiegesprekken tussen trainers/coaches en topsporters in het jeugdvoetbal en -volleybal

Sijde, M. van der (2010). Scoren met woorden: adviessequenties in evaluatiegesprekken tussen trainers/coaches en topsporters in het jeugdvoetbal en -volleybal. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

In de topsport lijkt communicatie steeds meer aan de basis te staan van het al dan niet slagen van trainers/coaches. Dat blijkt wel uit de vele berichten die er in de media verschijnen over het onderwerp. Toch is binnen de conversatieanalyse (CA) nog weinig onderzoek gedaan naar interactie tussen trainers/coaches en sporters. Deze scriptie is een poging tot opvulling van die leemte. Voor deze scriptie zijn evaluatiegesprekken tussen trainers/coaches en topsporters in het jeugdvoetbal en -volleybal geanalyseerd. Omdat advisering in de literatuur over coaching (De Cuyper, 2008) wordt genoemd als een van de belangrijkste taken van een coach en dit ook in de data naar voren kwam, vormt dit de focus van dit onderzoek. In deze scriptie is dan ook bekeken welke manieren de trainers/coaches gebruiken als zij hun pupillen adviseren en hoe die adviezen door de pupillen ontvangen worden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam,

Download(s)

Scoren met woorden : adviessequenties in evaluatiegesprekken tussen trainers/coaches en topsporters in het jeugdvoetbal en -volleybal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marlieke van der Sijde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
communicatie
jeugd
jeugdtrainers
scripties
topsport
trainers
voetbal
volleybal