Visie & Beleidsplein

Verduurzamen van sportaccommodaties

overzicht van initiatieven

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2015). Verduurzamen van sportaccommodaties: overzicht van initiatieven. Utrecht: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De brochure biedt een overzicht van initiatieven met betrekking tot het verduurzamen van sportaccommodaties.

Uitgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

Download(s)

Verduurzamen van sportaccommodaties : overzicht van initiatieven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
maatschappelijk verantwoord ondernemen
sportaccommodaties
sporthallen
zwembaden