Visie & Beleidsplein

Sportprofessional ben je niet alleen

Zeeuw, J. de, Koster, L., & Kenniscentrum Sport (2016). Sportprofessional ben je niet alleen.

Ilvie van Schijndel is in 2013 begonnen als ‘Medewerker Sport en Bewegen 50-Plus’ bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente ’s-Hertogenbosch telt ongeveer 50.000 vijftigplussers. Als één van de vier buurtsportcoaches is Van Schijndel verantwoordelijk voor de 50-plussers in de wijk West. Met ingang van 2016 wordt de doelgroep uitgebreid naar volwassenen. De aandachtswijk West telt een hoge dichtheid senioren met een lage sociaaleconomische status.

Van Schijndel is begonnen met een inventarisatie te maken van het beweegaanbod in de wijk West. Daaruit kwam naar voren dat de activiteiten die al werden georganiseerd, vooral overdag plaatsvonden. Om ook jongere, werkende senioren van een beweegaanbod te voorzien, is direct besloten de activiteiten ook in de avonduren aan te bieden. Deze kritische nood kwam voort uit eerder georganiseerde beweegactiviteiten in 's-Hertogenbosch. In samenwerking met diverse sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en lokale initiatieven verzorgt Van Schijndel dit beweegaanbod.

Naast het nieuwe aanbod, coördineerde Zorgverlener Vivent in ’s-Hertogenbosch al het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). In de wijk West zijn zes groepen MBvO gymnastiek en vijf groepen MBvO dans. Daarnaast zijn er vijf goedlopende groepen 50Plus Sport, georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Stimuleren van de doelgroep

Inactieve vijftigplussers stimuleren meer te bewegen, is wel de grootste uitdaging voor Van Schijndel. Deze doelgroep is namelijk lastiger te bereiken. Via wijkcentra en het wijkplein weet Van Schijndel toch in contact te komen met de inactieve vijftigplussers. Maar ze is op zoek naar vijftigplussers die thuis zitten. Daarom heeft ze contact met huisartsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners die veel patiënten zien en ze doorverwijzen naar Van Schijndel. Met de doorverwezen vijftigplussers wordt telefonisch contact opgenomen of langs gegaan, met als doel om ze vanuit de zorg te begeleiden naar een passende beweeg- of sportactiviteit. Verder organiseert Van Schijndel twee keer per jaar een fittest, die lokale partijen in de wijk zoals de GGD, fysiotherapeuten, opticiens en audiciens uitvoeren. Via het gemeentelijke basisregister wordt een aankondiging van de fittest naar alle senioren verzonden. Na afloop kan men zich voor een gereduceerd tarief inschrijven voor kennismakingslessen op het gebied van sport en bewegen.

Ongeveer 60-80 procent van de aanwezigen schrijft zich in voor de kennismakingslessen. De overige 20-40 procent komt volgens Van Schijndel alleen om de eigen fitheid te testen. Naar aanleiding van de kennismakingslessen zijn nieuwe beweeggroepen ontstaan, zoals een wandelgroep in het weekend of een zumba beweeggroep in de avonduren. Niet alleen de eerder genoemde lokale partijen zijn aanwezig bij de fittest. Ook sportverenigingen in de omgeving worden gekoppeld aan de fittest. Zo kan men er ook voor kiezen een kennismakingsles te volgen bij een sportvereniging. Een succesvol voorbeeld is tafeltennisvereniging de Kruiskamp '81 in ‘s-Hertogenbosch. Aan de zestig spelende leden hebben twaalf senioren zich toegevoegd om anderhalf uur in de week te spelen.

De sleutel tot succes

“Sportprofessional ben je niet alleen”, zegt Van Schijndel. Samenwerking met lokale partners, sportverenigingen en beweeggroepen is volgens haar de sleutel om senioren meer te laten bewegen. De verenigingen en de beweeggroepen moeten zich er wél bewust van zijn een kwalitatief goed aanbod neer te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van gekwalificeerde trainers, in plaats van vrijwilligers. Op een verantwoorde manier bewegen met senioren vergt namelijk enige ervaring en kennis.

Van Schijndel haalt enorm veel waardering uit haar werk: “Het leukste vind ik dat je mensen die weinig sociale contacten hebben en die moeite hebben om de eerste stap te zetten, echt helpt. Door sport en bewegen werken ze niet alleen aan de gezondheid, maar ook de sociale contacten zijn belangrijk. Je ziet ze echt helemaal opfleuren als ze er weer uit zijn.”

Lerende Netwerken

De Lerende Netwerken hebben dit jaar ‘samenwerken’ als thema. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Tijdens de zes bijeenkomsten komen landelijke en provinciale ontwikkelingen aan bod, kun je diverse workshops volgen en netwerken. Bekijk hier wanneer Lerende Netwerken bij jou in de buurt is. Benieuwd naar het programma van 28 februari in Limburg? Check het hier!

Eerder schreven we over het thema 'samenwerken' al het artikel 'Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten' over de integrale aanpak waarmee Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren (VVVS) de zelfredzaamheid van senioren wil vergroten.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolanda de Zeeuw
Lisanne Koster
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
netwerken
ouderen
sportaanbod
zelfredzaamheid