Visie & Beleidsplein

Communicatieplan dopingzaken

Kok, P., & Hill + Knowlton (2015). Communicatieplan dopingzaken. Arnhem: NOC*NSF.

In dit plan wordt uitgewerkt hoe in geval van dopingzaken de communicatie door diverse betrokkenen tot ieders tevredenheid kan verlopen. De topsportbonden hebben daarin een centrale rol. Dit is de tweede editie van het communicatieplan Dopingzaken. De eerste is verschenen in november 2013. De opdracht voor dit plan is verstrekt door NOC*NSF, in afstemming met de Klankbordgroep Doping van NOC*NSF. 

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Communicatieplan dopingzaken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Kok
Hill + Knowlton

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
doping
sportbonden