Visie & Beleidsplein

Sport in de wereld van apps & sociale media

een onderzoek naar sportmotivatie en het effect van de causale oriëntaties uit de self-determination theory

Glimmerveen, B. (2014). Sport in de wereld van apps & sociale media: een onderzoek naar sportmotivatie en het effect van de causale oriëntaties uit de self-determination theory. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In deze scriptie staat een onderzoek beschreven naar het effect van de sociale interactie binnen sportapplicaties op de intrinsieke en extrinsieke sportmotivatie. Daarnaast is gekeken naar de effecten van de causale oriëntaties op dit effect. De Self-Determination Theory beschrijft drie typen causale oriëntaties, namelijk de autonome oriëntatie, gecontroleerde oriëntatie en onpersoonlijke oriëntatie. Deze effecten zijn achterhaald door een experiment met 120 Nederlandse respondenten. Tijdens het invullen van een vragenlijst werden zij blootgesteld aan een app zonder sociale interactie of aan een app waar wel sociale interactie mogelijk was doormiddel van de link naar Facebook en Twitter. Het stimulusmateriaal bevatte een kort filmpje en vijf screenshots die het gebruik van een hardloopapplicatie nabootste. In de huidige studie zijn geen significante resultaten aangetoond. Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van sociale interactie binnen sportapplicaties geen effect heeft op de intrinsieke en extrinsieke sportmotivatie. Dit kan niet verklaard worden door de autonome oriëntatie, gecontroleerde oriëntatie of onpersoonlijke oriëntatie. De causale oriëntaties hebben dus geen modererende rol op het effect van de aanwezigheid van sociale interactie binnen apps op de intrinsiek en extrinsieke sportmotivatie.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Sport in de wereld van apps & sociale media : een onderzoek naar sportmotivatie en het effect van de causale oriëntaties uit de self-determination theory

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Britta Glimmerveen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
motivatie
scripties
social media
sportapps
sportbeoefening