Visie & Beleidsplein

Ik sport want ik Facebook

de rol van zelfeffectiviteit en Facebook op sportintentie

Hoorn, R. van der (2014). Ik sport want ik Facebook: de rol van zelfeffectiviteit en Facebook op sportintentie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In deze thesis is onderzocht in hoeverre de blootstelling aan verschillende typen informatie (tekst, foto, video) over sport op Facebook invloed heeft op de intentie om te gaan sporten en welke rol de mate van zelfeffectiviteit hierin speelt. Er is een online experiment uitgevoerd met jongvolwassenen (N = 199) tussen 18 en 25 jaar. Aan de hand van een t-toets op twee gemiddelden en een meerwegs-variantieanalyse blijkt dat het type informatie over sport op Facebook geen invloed heeft op de intentie om te gaan sporten. Daarnaast heeft ook de mate van zelfeffectiviteit geen invloed op deze relatie. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Ik sport want ik Facebook : de rol van zelfeffectiviteit en Facebook op sportintentie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roy van der Hoorn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
motivatie
scripties
social media
sportbeoefening