Visie & Beleidsplein

Gezonder leven, meer bewegen

hoe het gebruik van sociale media in sportapplicaties mensen kan motiveren om meer te sporten

Winter, L. de (2014). Gezonder leven, meer bewegen: hoe het gebruik van sociale media in sportapplicaties mensen kan motiveren om meer te sporten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Dit onderzoek biedt inzicht in het gebruik van sportapplicaties en nieuwe media in gezondheidscommunicatie. Er is onderzocht welke invloed het delen van sportprestaties via sportapplicaties op sociale media heeft op de motivatie om te sporten. Daarbij werd onderzocht wat voor invloed zelfeffectiviteit had op deze relatie. 161 deelnemers werden onderworpen aan een experiment waarin zij zich moesten inleven in een situatie waarin zij tijdens het sporten gebruikmaakten van een sportapplicatie en al dan niet hun hardloopprestaties op Facebook deelden. Uit het onderzoek blijkt dat het delen van sportprestaties op sociale media geen effect heeft op de sportmotivatie. Wel bleek dat mensen met een hoge mate van zelfeffectiviteit, een hogere sportmotivatie hadden dan mensen met een lage mate van zelfeffectiviteit, zowel wanneer zij hun sportprestaties op sociale media deelden, als wanneer zij dit niet deden.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Gezonder leven, meer bewegen : hoe het gebruik van sociale media in sportapplicaties mensen kan motiveren om meer te sporten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lotte de Winter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
motivatie
prestatie
scripties
social media
sportapps
sportbeoefening
sportstimulering