Visie & Beleidsplein

Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing

Segers, M (2014, juni). Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 20)

Het zal weinig lezers van dit blad ontgaan zijn dat de onderwijswereld op arbeidsrechtelijk gebied behoorlijk in beweging is. Per 1 augustus geldt er een nieuwe cao binnen het voortgezet onderwijs. Binnen het primair onderwijs wordt op het moment van schrijven van dit artikel nog druk onderhandeld over de totstandkoming van de nieuwe cao. In het mbo is sinds 5 juni sprake van een principeakkoord over een nieuwe cao en lijkt het totstandkomingsproces dus in de afrondende fase.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Segers Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Segers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cao's
juridisch advies
primair onderwijs
rechten en plichten