Visie & Beleidsplein

De ZORGmethode

implementatie van sport- en bewegingsprojecten voor mensen met een chronische aandoening

een monitorstudie

(2003). De ZORGmethode: implementatie van sport- en bewegingsprojecten voor mensen met een chronische aandoening, een monitorstudie. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid.

NebasNsg heeft een methode ontwikkeld om het bewegen van mensen met een chronische aandoening te bevorderen: de ZORGmethode. Deze methode is erop gericht om via een specifieke benaderings- en stimuleringsmethodiek meer mensen met een chronische aandoening sportief aan het bewegen te krijgen. De ZORGmethode activiteiten worden in principe eenmaal per week groepsgewijs aangeboden en duren een uur. De activiteiten in het kader van dit project duren in principe 18 maanden. Daarna dienen de groepen ingebed te worden in regulier sport- en bewegingsaanbod bij sportverenigingen en/of vergelijkbare organisaties. Het plan is om de ZORGmethode landelijk verder te implementeren. Vooruitlopend op deze landelijke implementatie is eerst een onderzoeksproject uitgevoerd. Hoofddoelstelling van dit project is het opzetten en vervolgens structureel onderbrengen van 24 bewegingsgroepen (2 per provincie) voor circa 480 mensen met chronische aandoeningen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een infrastructuur die door NebasNsg en de provinciale sportraden in de afgelopen jaren is ontwikkeld.

Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een chronische ziekte
onderzoeken
sportstimulering