Visie & Beleidsplein

Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?

Zeeuw, J. de, Koster, L., & Kenniscentrum Sport (2016). Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?.

Judith Menheere is voor zestien uur per week als combinatiefunctionaris aangesteld in de gemeente Goes. Als combinatiefunctionaris voor mensen met chronische klachten of beperkingen streeft Menheere ernaar het beweegaanbod voor mensen met chronische klachten of beperkingen in kaart te brengen. Men weet nu simpelweg niet dat het bestaat. De gemeente Goes wil aandacht voor de gezonde leefstijl en vindt het waardevol dat iedereen meedoet. Menheere is er voor mensen van 18 tot 110 jaar, maar richt zich voornamelijk op vijftigplussers.

Van thuiszitten tot bewegen

Een arts of praktijkondersteuner verwijst mensen met chronische gezondheidsklachten vaak door. Menheere zoekt samen met hen naar een passende beweegactiviteit. Zij zorgt ervoor dat ze aanwezig is om mee te kijken of de activiteit geschikt is en begeleidt de mensen met chronische gezondheidsklachten bij het eerste contact met de beweeggroep. Veel mensen worden doorverwezen naar Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) of de zogeheten ‘GALM-groepen’. Daarnaast worden de beweegtuinen en andere sport- of beweegactiviteiten onder de aandacht gebracht. Tegenwoordig gaat men steeds vaker naar een omnisportvereniging toe. Bij deze verenigingen is het mogelijk om tegen een bepaald tarief diverse sporten uit te oefenen. Tijdens het onder de aandacht brengen van diverse sport- en beweegactiviteiten probeert Menheere mensen te prikkelen en geeft ze aan welke voordelen bewegen heeft. Uiteraard zal men altijd zelf gemotiveerd moeten zijn om te bewegen.

Menheere ziet nog voldoende uitdagingen in haar werk en heeft als doel: “De moeilijkst te motiveren doelgroep in beweging krijgen. Mensen met veel klachten of met overgewicht zie je niet. Hoe kom je toch achter hun voordeur en kun je ze vervolgens motiveren?”

Beweeggroep voor mensen met longklachten

In september van 2015 richtte Menheere een beweeggroep op voor mensen met longklachten. Dit gaat veel verder dan bewegen alleen. Men weet van elkaar wat een slechte dag inhoudt of wanneer de zuurstof in de lucht minder is. Er is een netwerk opgebouwd met partners, ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuiszorg en het Longfonds, waardoor ervoor gewaakt wordt dat eerder verrichte zorg niet vervaagt.

Vanuit deze samenwerking verlopen de doorverwijzingen nu goed. Menheere krijgt vanuit haar opgebouwde netwerk cliënten. De combinatiefunctionaris is echter van mening dat het doorverwijzen vanuit huisartsen nog meer aandacht verdiend. Het is tenslotte een aanvulling op de behandeling. De ervaring in de praktijk is dat fysiotherapeuten geneigd zijn om cliënten te lang in behandeling te houden, terwijl zij ook in een beweeggroep kunnen revalideren. Een beweeggroep heeft immers ook een sociaal component.

Wijkteams

De invoering van wijkteams is volgens Menheere een goede zaak. Ze streeft ernaar om een basisaanbod per wijk aan te bieden, zodat het excuus ‘Het is niet in de buurt’ getackeld wordt. Er mag nog veel meer samengewerkt worden, bijvoorbeeld met instanties voor mensen met een beperking. Maar dit kost tijd.

Lerende netwerken

De Lerende Netwerken hebben dit jaar ‘samenwerken’ als thema. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten komen landelijke en provinciale ontwikkelingen aan bod, kun je diverse workshops volgen en netwerken. Bekijk hier wanneer Lerende Netwerken bij jou in de buurt is. Benieuwd naar het programma van 28 februari in Limburg? Check het hier!

Eerder schreven we over het thema 'samenwerken' al het artikel 'Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten' over de integrale aanpak waarmee Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren (VVVS) de zelfredzaamheid van senioren wil vergroten. Ook in het artikel 'Sportprofessional ben je niet alleen' wordt beschreven waarom samenwerken tussen instanties zo belangrijk is.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolanda de Zeeuw
Lisanne Koster
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
chronische aandoeningen
combinatiefunctionarissen
gezonde leefstijl
netwerken