Visie & Beleidsplein

Resultaten pilot SportklimaatApp

Romijn, D., Kalmthout, J. van, & Broerse, J. (2016). Resultaten pilot SportklimaatApp. Utrecht: Mulier Instituut.

De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de eerste afgeronde testfase van de SportklimaatApp veelbelovend zijn. In de eerste pilot van 45 verschillende sportwedstrijden werden door 15 observanten 2300 sportieve en onsportieve handelingen geregistreerd, waarbij ruim drie kwart ronduit positief was. Hoewel het hier een verkennende studie betreft, ondersteunen de eerste resultaten de bevindingen uit eerdere studies en statistieken die stellen dat misdragingen een ernstig maar marginaal onderdeel zijn van de Nederlandse sportwereld. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Resultaten pilot SportklimaatApp

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout
Jora Broerse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportiviteit & respect (project)
normen en waarden
sociale veiligheid
sportapps
sportiviteit
veiligheid
wedstrijdsport