Visie & Beleidsplein

Waarom is borging belangrijk?

borging tips voor aanvragers nieuwe ronde Sportimpuls

Aalbers, M., Tervoort, R.T., & Kenniscentrum Sport (2016). Waarom is borging belangrijk?: borging tips voor aanvragers nieuwe ronde Sportimpuls.

Op 4 februari vond een informatiebijeenkomst Sportimpuls plaats bij het Kenniscentrum Sport in Ede voor interventie-eigenaren en aanvragers. Borging was een van de thema’s van deze bijeenkomst. Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport lichtte bovenstaand model toe en interviewde vervolgens Eelco Koot, docent bij de Hogeschool Utrecht en projectleider ‘Trainerskracht’ bij VV De Meern. Trainerskracht is geen Sportimpuls-project, maar een project dat begin 2014 is gestart binnen het programma Kracht van Sport van het Oranje Fonds. Dit project is eind 2015 gestopt en Eelco is er met zijn samenwerkingspartners in geslaagd het project te continueren.

Trainerskracht is opgestart en uitgevoerd door een coalitie van V.V. De Meern, Hogeschool Utrecht en Stichting Harten voor Sport. Eelco heeft in 2013 de subsidieaanvraag voor het Oranje Fonds geschreven en is de projectleider. Met de inzet van risicojongeren wilde V.V. De Meern, dat meer dan 2000 leden heeft, de wachtlijst voor kinderen weg werken. “We zetten in op de talenten van jongeren en zoomen niet in op hun problemen of hun achtergrond. We zetten ze in hun kracht”, legt Eelco uit. De jongeren worden geworven op straat, pleintjes, maar ook via diverse (zorg)instellingen en scholen. V.V. De Meern zet de jongeren vrijwel direct als trainer in voor het wachtlijstvoetbal. Er worden mooie resultaten bereikt. Zo zijn twee jonge vluchtelingen uit Eritrea via Trainerskracht lid geworden bij V.V. De Meern en spelen zij in een regulier team.

Begin op tijd!

Al bij het schrijven van de aanvraag moet je goed nadenken over hoe het project na de subsidieperiode gecontinueerd kan worden. Neem in je aanvraag en de bijbehorende begroting en planning zaken als monitoring, evaluatie, communicatie, samenwerking en deskundigheidsbevordering van (vrijwillige) trainers en begeleiders op. En voer direct gesprekken met de gemeente en je samenwerkingspartners over hoe zij continuering van het project na de subsidieperiode zien. Is de gemeente dan bereid te investeren bij goede resultaten? Gaan je samenwerkingspartners na twee jaar de werkwijze in hun beleid opnemen? Weet waar je aan toe bent, zodat je niet voor verrassingen (teleurstellingen) komt te staan als je subsidie afloopt.

Tips uit de praktijk

Eelco benadrukt dat het belangrijk is dat de aanvragers van de Sportimpuls subsidies de toekomstige uitvoerders goed meenemen in hun planvorming. Dat maakt de start van het project makkelijker, als de subsidie eenmaal is toegekend. Marloes vraagt hoe Eelco voor draagvlak binnen de vereniging heeft gezorgd om risicojongeren in te zetten als trainer voor de jeugd. Eelco: “Het meest belangrijk was dat de deelnemers van Trainerskracht V.V. De Meern hielpen met een probleem: ‘het oplossen van de wachtlijst’. Dit was ook belangrijk voor de gemeente. Hierdoor kregen we veel goodwill zowel binnen de vereniging als van de gemeente."

"Toen we begonnen met het project Trainerskracht hebben we dat bewust niet groot naar buiten gebracht en nauwelijks gecommuniceerd. Het was in de tijd dat geweld rondom het voetbalveld veel in het nieuws was, door de dood van de grensrechter uit Almere. Na een paar maanden vroegen de ouders van spelers aan ons wie de trainer van hun kind was. De reacties op ons antwoord waren heel positief, omdat wij hun kinderen de mogelijkheid gaven te kunnen sporten. En door de structuur en veiligheid rond het wachtlijstvoetbal is het makkelijk om deelnemers in te passen.”

Het project Trainerskracht wordt uitgevoerd door een coalitie van drie organisaties. De samenwerking met de Hogeschool Utrecht is belangrijk, omdat het project door de betrokkenheid van stagiairs meer deelnemers kan toelaten. De stagiairs worden begeleid door een combinatiefunctionaris die zelf een HBO-opleiding heeft gedaan. Hierdoor is het mogelijk om HBO-stageplekken aan te bieden, kunnen MBO-studenten een goede stageplek vinden en kunnen tientallen jeugdspelers van V.V. De Meern hun maatschappelijke stage bij de vereniging lopen. Ook is het hierdoor makkelijk om deelnemers van Trainerskracht te begeleiden.

Het zijn echter niet alleen studenten van de sociale opleidingen die een rol hebben in Trainerskracht. Eelco heeft ook stagiaires op monitoring en communicatie ingezet. Daarbij is het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht betrokken. Beide zijn belangrijke randvoorwaarden voor borging, omdat je toekomstige financiers en partners moet overtuigen met resultaten, cijfers en mooie beelden en verhalen.

Financiering

Uiteraard komt tijdens de informatiebijeenkomst ook de onvermijdelijke vraag uit de zaal: hoe financieren jullie Trainerskracht verder? Eelco: “Het plan was van tevoren al om met de inzet van risicojongeren als jeugdtrainers de wachtlijsten weg te werken en zo extra contributie te genereren. Daarnaast waren we al een tijd bezig met nieuwe sponsorinkomsten. Mede door Trainerskracht hebben we nieuwe sponsors weten te binden. Sommige sponsors zijn helemaal niet geïnteresseerd in voetbal, maar wel in het maatschappelijke verhaal. We hielden bovendien steeds een lijntje naar de gemeente. Via het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht hebben we voor drie jaar financiering voor de continuering en uitbreiding van Trainerskracht naar twee nieuwe clubs in Overvecht en Kanaleneiland. Hier gaan we samenwerken met een korfbalvereniging en een voetbalvereniging.”

Meer informatie

Meer informatie, tips en tools over de zes bouwstenen van borging is te vinden op Allesoversport.nl. Vragen? Neem contact op met Marloes Aalbers. Meer informatie over Trainerskracht: Eelco.Koot@hu.nl.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marloes Aalbers
Remco Tervoort
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

borging
kwetsbare jongeren
sportimpuls
subsidies
voetbal