Visie & Beleidsplein

Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?

Koster, L., Zeeuw, J. de, & Kenniscentrum Sport (2016). Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?.

Voor ouderen is dagelijks bewegen, bewustwording van een gezonde voeding en een goed sociaal netwerk van groot belang. Het stelt hen in staat langer actief te blijven en mee te doen in de maatschappij. Katelijn Hertogs is ‘coördinator buurtsportcoaches’ bij Sportservice ’t Gooi in Hilversum. Hilversum heeft twee buurtsportcoachteams. De gemeente Hilversum heeft Sportservice ’t Gooi ingehuurd om deze teams te coördineren. Kinderopvangorganisatie Bink geeft uitvoering aan de buurtsportcoaching voor kinderen en jongeren en ouderenzorgorganisatie HilverZorg doet dat voor ouderen. Bink en HilverZorg zijn met inzet van uren en geld verantwoordelijk voor de cofinanciering van zestig procent van de buurtsportcoachteams; de andere veertig procent is afkomstig van de subsidie van de buurtsportcoachregeling. Als coördinator buurtsportcoaches maakt Hertogs werkplannen, houdt ze werkbesprekingen, verzorgt ze een deel van de externe communicatie en zoekt ze de samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen om de doelgroep te kunnen bereiken.

Het buurtsportcoachteam HilverZorg bestaat uit vijf buurtsportcoaches die elk twee dagen in de week werkzaam zijn in hun wijk. Een groot deel van de activiteiten voor ouderen komt voort uit de bestaande beweegactiviteiten van HilverZorg voor de bewoners van woonzorginstellingen. Op dit moment zijn activiteiten zoals valpreventie met behulp van beweeggames, duofietsen, koersbal en stoelgymnastiek ook toegankelijk voor ouderen die zelfstandig in de wijk wonen.

De buurtsportcoaches hebben ingespeeld op de behoefte van ouderen om te zwemmen in warm water of te wandelen in de buurt. Om de ouderen in de wijk te kunnen informeren, hebben de buurtsportcoaches contact met zorginstellingen, fysiotherapeuten, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hertogs heeft haar verwachting enigszins moeten bijstellen: “Het blijkt niet erg makkelijk om de doelgroep – oudere mensen met bewegingsarmoede en/of gezondheidsrisico – te bereiken, informeren en het benodigde steuntje in de rug te geven.”

De meerwaarde van twee functies in één persoon

De HilverZorg-medewerkers hebben de rol van buurtsportcoach bij hun functie als welzijnscoördinator of wijkassistent gekregen. Een van de voordelen is dat de bewoners in verzorgingstehuizen al een goede band hebben met de buurtsportcoach vanuit diens andere functie. Een aparte (nieuwe) buurtsportcoach heeft eerst tijd nodig om een band op te bouwen. Het wijkgericht werken van de buurtsportcoaches past erg goed bij de maatschappelijke ontwikkeling van de ouderen- en andere organisaties in Nederland, die ook veel wijkgerichter zijn gaan werken.

Hertogs geniet iedere dag van het contact met buurtsportcoaches, maar ook met alle instanties waarmee ze samenwerkt. “Ik draag met veel plezier bij aan het stimuleren van bewegen en bewustwording van een gezonde voeding voor jong en oud in de gemeente Hilversum.”

Lerende Netwerken

De Lerende Netwerken hebben dit jaar ‘samenwerken’ als thema. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten komen landelijke en provinciale ontwikkelingen aan bod, kun je diverse workshops volgen en netwerken. Bekijk hier wanneer Lerende Netwerken bij jou in de buurt is. Benieuwd naar het programma van 28 februari in Limburg? Check het hier!

Eerder schreven we over het thema 'samenwerken' al het artikel 'Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten' over de integrale aanpak waarmee Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren (VVVS) de zelfredzaamheid van senioren wil vergroten. Ook in de artikelen 'Sportprofessional ben je niet alleen' en 'Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?' wordt beschreven waarom samenwerken tussen instanties zo belangrijk is.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lisanne Koster
Jolanda de Zeeuw
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurtsportcoaches
netwerken
ouderen
voeding
wijkaanpak