Visie & Beleidsplein

Beleid in de groei

voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid

Gilsing, R. (2003). Beleid in de groei: voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit rapport wordt, na bijna tien jaar, de balans opgemaakt van de inspanningen die gemeenten hebben gedaan om tot een integraal jeugdbeleid te komen, en van de uitkomsten van dat beleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit onderzoek verricht op verzoek van het ministerie van VWS. In dit onderzoek is voortgeborduurd op een eerder, inventariserend SCP-onderzoek naar lokaal jeugdbeleid uit 1999. Dat maakt het mogelijk niet alleen tot een eindoordeel te komen, maar ook om de ontwikkeling tussen 1998 en 2001 mee te nemen. Hebben in 2001 meer gemeenten een jeugdbeleid dan in 1998 het geval was? Zijn er belangrijke inhoudelijke verschuivingen waar te nemen? Bovendien is de vraag gesteld wat de uitkomsten zijn van dat beleid. Deze vraag wordt beantwoord met behulp van 'objectieve' informatie, maar ook door jongeren en bij het beleid betrokken instellingen hun oordeel te laten geven over het jeugdbeleid van hun gemeente.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Beleid in de groei : voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob Gilsing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gemeenten
jeugd
jeugdbeleid