Visie & Beleidsplein

Onderzoeksverslag privatisering onderhoud voetbalvelden

Verhagen, R. (2016). Onderzoeksverslag privatisering onderhoud voetbalvelden. 's-Hertogenbosch: HAS Hogeschool.

Gemeenten in Nederland hebben te maken met sterke bezuinigingen. Steeds vaker wordt bezuinigd op de sportsector. Dit gebeurt voornamelijk in kleine gemeenten, waar de specialistische kennis op het gebied van sportveldbeheer wegvloeit. Steeds vaker worden verenigingen in deze gemeenten gevraagd of zelfs gedwongen te privatiseren. Zij dienen het onderhoud van de sportvelden over te nemen, terwijl verenigingen totaal niet beschikken over de specialistische kennis die benodigd is. Echter zijn er tal van mogelijkheden waarin iedere vereniging alsnog het onderhoud van de velden succesvol kan overnemen. De onderzoeksvraag die in deze publicatie centraal staat, luidt als volgt: wat zijn de keuzes en stappen in een succesvol privatiseringsproces? Om deze vraag te beantwoorden zijn een aantal traineeships gevolgd. Er is gesproken met gemeenten, adviseurs, aannemers en onafhankelijke instanties. Om verenigingen een duidelijk beeld te geven van de mogelijke opties is een stappenplan opgesteld. In dit plan zijn vier scenario’s opgenomen. Een vereniging kan hierdoor gemakkelijk de voor- en nadelen van de privatiseringsmogelijkheden inzien. Ook is het van belang haar eigen beïnvloedingsfactoren mee te nemen in de keuze voor de juiste privatiseringsvorm. Uiteindelijk helpt het stappenplan verenigingen in het maken van de juiste keuze. Het privatiseringsproces kan hierdoor worden verbeterd, wat uiteindelijk de kwaliteit van de velden ten goede komt.

Uitgever(s): HAS Hogeschool,

Download(s)

Onderzoeksverslag privatisering onderhoud voetbalvelden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roy Verhagen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

privatisering
sportvelden
sportverenigingen
tuinieren
voetbal