Visie & Beleidsplein

Een greep uit het werk van de buurtsportcoaches in Opsterland

Dulk, R den, & Sportkracht 12 (2016). Een greep uit het werk van de buurtsportcoaches in Opsterland.

Jasper Blankert en Anja Schonewille richten zich op het verbeteren van het bewegingsonderwijs. Jennifer Batteram is verantwoordelijk voor het welzijn van de niet of minder actieve inwoners in de gemeente. Ilse Sjonger heeft het contact met de gemeente en de sportverenigingen. “Het eerste wat ik ben gaan doen is een bezoek brengen aan alle sportverenigingen. Met veel besturen heb ik om tafel gezeten om ons werk uit te leggen en hun behoeftes te pijlen. Dat heeft veel tijd gekost in de beginperiode, maar ik pluk er nu nog de vruchten van. Ze kennen je naam en weten je te vinden. Het zorgt voor vertrouwen over en weer.”

Sport op Basisscholen

Als één van de 55 vakleerkrachten van Sport op Basisscholen zorgt Anja, net als Jasper, voor het hoog houden van de kwaliteit van de beweeglessen op basisscholen. Daarnaast zorgt ze daar voor een zo'n breed mogelijk aanbod van tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten, bijvoorbeeld pleinspelen en instuifmiddagen voor spellen en sporten, die zelfs in de vakanties een succes zijn. In het kader van Sport op Basisscholen Extra geeft Anja MRT lessen. MRT staat voor motorisch remedial teaching en is bedoeld voor leerlingen die niet goed mee kunnen komen in de reguliere gymles. Met extra en persoonlijke aandacht probeert Anja ze wel op dat niveau te krijgen.

Sponsoravond met sportverenigingen

De buurtsportcoaches organiseren met regelmaat informatieavonden voor de sportverenigingen in de gemeente. Zo treffen we op een winterse dinsdagavond in MFC de Wier in het dorp Ureterp 24 mensen van 15 verschillende sportverenigingen aan. In de presentatieruimte wordt deze avond door Harold Dijkstra van Bundll gesproken over sponsoring.

Uit een rondje in de zaal blijkt dat iedere vereniging zo zijn reden heeft meer te willen weten over sponsoring. Zo had rolstoelrugbyclub de Quadfighters lange tijd een vaste sponsor, maar nu die uit beeld is, is het lastig een nieuwe te vinden. Gymnastiekvereniging Frisia is benieuwd hoe ze zichzelf het beste op de kaart kan zetten. Hoe zorg je dat sponsors je leuk gaan vinden? De praktijkvoorbeelden en concrete tips vliegen door de zaal. 'Zorg dat je een goed verhaal hebt richting je sponsor, maak duidelijk wat je vraagt'. 'Zoek geschikte ondernemers bij je acties uit. Hebben de doelpalen een schilderbeurt nodig? Vraag het lokale schildersbedrijf'. 'Maak overal foto's van en zorg voor aandacht in de pers voor je vereniging en de sponsors'. Er wordt fanatiek meegeschreven door de toehoorders.

Ilse: “Aan zo'n sponsoravond als deze was duidelijk behoefte. Je merkt het aan de opkomst en de reacties, er gebeurt wat in de zaal. Het leuke is dat zowel de grote als de kleine clubs verschijnen. Korfbalvereniging LDODK bijvoorbeeld, heeft de sponsoring prima op de rit. Ze zijn een grote club in vergelijking met anderen in onze gemeente. Toch zie je ze vaak op dit soort avonden. Ze willen graag wat bijdragen ter stimulering van andere clubs.”

In 2016….

“In 2016 plannen we per dorp, of een cluster van twee dorpen, zes tot acht weken waarin we iedereen willen motiveren te gaan sporten: bijvoorbeeld door kennismakingslessen op scholen in samenwerking met de sportverenigingen, een fittest voor ouderen met advies voor een laagdrempelig beweegaanbod en themabijeenkomsten voor verenigingen. Ook hebben we in zo'n periode aandacht voor de gezonde school en gaan we kijken hoe we samen met de verenigingen het naschoolse aanbod kunnen neerzetten.” Het viertal ziet elkaar regelmatig en heeft op vaste momenten overleg met de werkgroep en stuurgroep en met de collega’s van Sport Fryslân. Ilse: “Goede ideeën wil je het liefst delen. Het is bovendien prettig dat je van gedachten kunt wisselen met je collega's en methodes kunt overleggen. Maar ook met collega's in de provincie hebben we contact. Met de buurtsportcoaches in Oost- en Weststellingwerf spreken we twee keer per jaar af om te sparren en te kijken waar we samen kunnen werken. Veel binnen deze drie gemeenten wordt al samengedaan en wij sluiten daar met sport graag alvast op aan.”

Sport Fryslân adviseert Friese gemeenten met de inzet van de Buurtsportcoaches en wil dat er uiteindelijk 100 Buurtsportcoaches in Friesland actief zijn. Voor veertien gemeenten fungeert Sport Fryslân als werkgever van de Buurtsportcoaches en voor vier gemeenten is Sport Fryslân projectleider Buurtsportwerk. Naast Opsterland zijn dit de gemeenten Weststellingwerf, Littenseradiel en Menaldumadiel.

Vragen? Kijk op sportfryslan.nl of neem contact op met Remco den Dulk via r.den.dulk@sportfryslan.nl.

Uitgever(s): Sport Fryslân,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco den Dulk
Sportkracht 12

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
sport en bewegen in de buurt
sportverenigingen