Visie & Beleidsplein

Factsheet jeugd - armoede - sport

Beck, R., Dijk, D., & Kenniscentrum Sport (2016). Factsheet jeugd - armoede - sport. Ede: Kenniscentrum Sport.

Eén op de negen kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur. Welke invloed kan sport hebben op hun leven? En wat kan de gemeente hierin betekenen? 

Deze factsheet helpt je op weg en geeft inzicht in feiten, cijfers en relevante financieringsmogelijkheden.

In 2017 verscheen een herziene uitgave van deze factsheet.

Denk aan: hoeveel kinderen leven in armoede en hoeveel van deze kinderen sporten? Waarom sporten deze kinderen minder? Wat kan sporten deze kinderen opleveren? Wat kan de gemeente daarin betekenen?

Factsheet

Bekijk de hele factsheet.

Gebruikte bronnen:

  1. http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/sociaaleconomische-status/samenhang/
  2. Roest, A. (2011). Kunnen meer kinderen meedoen? Veranderingen in maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  3. Vrooman, J.C., Hoff, S., Otten, F., & Bos, W. (2014). Armoedesignalement 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
  4. Reijgersberg, N., & Poel, H. van der (2014). Sportdeelname van kinderen in armoede: verkenning van de literatuur en interviews over het thema sportdeelname van kinderen in armoede. Utrecht: Mulier Instituut.
  5. http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/lichamelijke-activiteit/verschillen-sociaaleconomisch/
  6. Boonstra, N., & Hermens, N. (2011). De maatschappelijke waarde van sport: een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  7. Steketee, M., Nederland, T., Mak, J., Gaag, R. van der, Toorn, J. van den, Smits van Waesberghe, E., ... Oosterwijk, C. (2013). Kinderen in armoede in Nederland.
  8. http://www.zorgatlas.nl/thema-s/jeugd/jeugd-beinvloedende-factoren/kinderen-in-armoede-per-gemeente/
  9. ‘Klijnsma’ gelden: extra middelen voor integrale bestrijding van armoede en schulden met specifieke aandacht voor kinderen. Sport kan een onderdeel zijn van deze armoedebestrijding.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Jeugd - armoede - sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rebecca Beck
Dorien Dijk
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

armoede
gemeentelijk beleid
jeugd
lichaamsbeweging
sporten