Visie & Beleidsplein

Hoe breng ik als sportbegeleider mensen met een chronische aandoening in beweging?

Berg, L. van den, & Kenniscentrum Sport (2016). Hoe breng ik als sportbegeleider mensen met een chronische aandoening in beweging?.

Starten met bewegen is voor mensen met een chronische aandoening niet altijd even makkelijk. Bovendien is niet elke activiteit geschikt. Een eerste stap voor iemand die niet precies weet wat wel of niet geschikt is of niet eerder aan bewegingsactiviteiten heeft deelgenomen, is om een (sport)arts om advies te vragen. Ook als iemand medicijnen gebruikt of intensiever wil gaan sporten is het belangrijk om met een arts te overleggen. Vraag als sportbegeleider altijd wat het advies van de sportarts is. Dan kun je daar bij het organiseren van je activiteiten rekening mee houden en op iemand letten.

Sportplezier voorop: kies een activiteit die je leuk vindt

Voor iedereen geldt: kies een sport- of beweegactiviteit die je leuk vindt! Voor iemand met een chronische aandoening is misschien niet elke activiteit haalbaar, maar er blijven waarschijnlijk genoeg activiteiten over om wel plezier aan te beleven. Zo zijn sportduiken en bergsport op een hoogte van meer dan 2000 meter af te raden voor iemand met astma, terwijl zwemmen juist erg geschikt is. Geef iemand de mogelijkheid verschillende dingen uit te proberen.

Realiseer je dat verandering in sport- en beweeggedrag voor iemand met een chronische aandoening tijd en energie kost. Bouw daarom de duur en frequentie van je activiteiten langzaam op.

Maak een chronische aandoening bespreekbaar

Als er meer mensen met eenzelfde chronische aandoening aan je sport- en beweegactiviteiten mee willen doen, organiseer dan een aparte groep. Dit maakt de drempel voor nieuwe deelnemers lager. Ze kunnen makkelijker over hun aandoening praten en begrijpen het als iets soms niet lukt.

Als je een groep begeleidt met mensen met en zonder chronische aandoening zorg dan dat iedereen op de hoogte is van de chronische aandoening(en). Als er dan iets gebeurt, weten de overige deelnemers beter wat er aan de hand is of kunnen zij helpen.

Sportzorg.nl en de digitale sportarts

Op de website sportzorg.nl staan per chronische aandoening tips en adviezen beschreven. Ook vind je informatie over welke sporten geschikt zijn en wanneer je beter even niet kunt sporten. Als sportbegeleider kun je daar eens een kijkje nemen, eventueel samen met degene met een chronische aandoening. Via dezelfde site kun je ook een vraag stellen aan de digitale sportarts.

Een aantal tips voor sporten met diabetes:

  • Doe in het begin en zeker bij intensieve lichaamsbeweging aan zelfcontrole;
  • Pas op basis van zelfcontrole je voeding en insuline of tabletten aan;
  • Sport niet met te lage of te hoge bloedglucosewaarden;
  • Draag goede schoenen;
  • Zorg dat je snel opneembare suikers bij je hebt (bijvoorbeeld dextro, frisdrank, sinaasappelsap,¬†HyPower);
  • Controleer regelmatig je voeten op wondjes;
  • Laat blessures en wondjes goed behandelen; voorkomen is nog beter;
  • Spuit bij voorkeur niet in lichaamsdelen die bij de sport actief zijn.

(bron: Sportzorg.nl)

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lilian van den Berg
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

begeleiding
beweegstimulering
chronische aandoeningen
lichaamsbeweging