Visie & Beleidsplein

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies

Lindert, C. van, Terpstra, N., Pulles, I., & Schootemeijer, S. (2016). Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies. Utrecht: Mulier Instituut.

Het nieuwe sport- en beweegbeleid ‘Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk’ heeft als doel dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden. In opdracht van het programma Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de mate waarin gemeenten en provincies beleid voeren op het gebied van gehandicaptensport en in hoeverre buurtsportcoaches voor gehandicaptensport worden ingezet. Voor dit onderzoek zijn coalitieakkoorden van alle Nederlandse gemeenten en provincies op basis van zoektermen geanalyseerd. Daarnaast zijn alle Nederlandse gemeenten uitgenodigd voor het invullen van een online vragenlijst en zijn met alle provincies telefonische gesprekken gevoerd. De resultaten worden in deze publicatie gepresenteerd. Voor het programma Grenzeloos actief blijken de resultaten een mooie opsteker te zijn voor het uitvoeren van het landelijke beleid. Bij heel wat provincies en gemeenten lijkt al een structuur of voedingsbodem aanwezig te zijn voor het (door)ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, beleid of activiteiten. Ook al is gehandicaptensport als overkoepelende term niet altijd bij provincies of gemeenten in coalitieakkoorden, beleidsnota’s of uitvoeringsnotities terug te vinden, dan is er dikwijls wel aandacht voor de meer bredere benadering zoals ‘toegankelijkheid voor iedereen’ en ‘deelname van kwetsbare groepen aan sport en bewegen’. Dat biedt ruimte om voor de doelgroep van mensen met een handicap aandacht te vragen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Nynke Terpstra
Ine Pulles
Sabine Schootemeijer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
mensen met een beperking
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid