Visie & Beleidsplein

Worksite health promotion in the construction industry

Viester, L. (2015). Worksite health promotion in the construction industry. Amsterdam: Vrije Universiteit Medisch Centrum.

De bouwsector heeft te maken met vergrijzing van werknemers en met zware fysieke werkbelasting. In combinatie met ongunstige gezondheids- en leefstijlindicatoren leidt dit tot uitdagingen om werknemers in deze sector duurzaam inzetbaar en productief te houden. Het primaire doel van de studie, zoals beschreven in dit proefschrift, was om op systematische wijze een programma op maat te ontwikkelen ter preventie en reductie van zowel overgewicht als bewegingsapparaat-klachten bij werknemers in de bouw. Het ontwikkelde programma (VIP in de bouw) is vervolgens geëvalueerd in een gerandomiseerde en gecontroleerde trial (RCT). Op basis van dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat de ontwikkelde interventie na 12 maanden niet tot positieve effecten of statistisch significante baten heeft geleid. Dit ondanks een systematische ontwikkeling en een op theorie gebaseerde aanpak. De onderzoekers vonden na zes maanden wel veelbelovende korte termijn effecten op zowel intermediaire als primaire uitkomstmaten. 

Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum,

Download(s)

Worksite health promotion in the construction industry

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura Viester

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsapparaat
bouw en verbouw
gezondheid
interventies
lichaamsbeweging
overgewicht
preventie
proefschriften
werknemers