Visie & Beleidsplein

Naar een veiliger sportklimaat

productkwaliteit en bijdrage aan gedragsverandering

Wesselman, M., Meer, P. van der, Gelinck, R., & Kenniscentrum Sport (2016). Naar een veiliger sportklimaat: productkwaliteit en bijdrage aan gedragsverandering. Ede: Kenniscentrum Sport.

Doelstelling

De doelstelling van deze opdracht was tweeledig: 

  1. inzicht bieden in de kwaliteit van de afzonderlijke producten uit het programma VSK, gericht op kwaliteitsverbetering van de producten en
  2. inzicht bieden in de mogelijke bijdrage van VSK-producten op het gebied van gedragsverandering, gericht op het vergroten van deze bijdrage. 

Methoden

Enerzijds is een poule van onafhankelijke beoordelaars ingezet om een hoofdzakelijk kwalitatief oordeel te geven over de afzonderlijke VSK-producten. Anderzijds zijn de beschreven doelstellingen en aanpakken geanalyseerd, om een inschatting te kunnen maken van de bijdrage van het geheel aan producten aan (factoren voor) gedragsverandering. 

Kwaliteit van de afzonderlijke producten

In het algemeen gesproken is de kwaliteit van de afzonderlijke VSK-producten beoordeeld als voldoende tot goed. Eén product scoorde uiteindelijk een onvoldoende (‘Verenigingsbox’) en één product werd als ‘net aan’ voldoende bestempeld (‘Begrijpelijke taal’). Acht producten werden meer dan voldoende bevonden. De belangrijkste algemene verbeterpunten punten hadden betrekking tot (1) het uitvoeren van een effectevaluatie, (2) het toevoegen van een moment voor opvolging aan diverse producten en (3) meer systematisch evalueren van de mening van deelnemers aan de afzonderlijke producten. 

Opbrengsten op het vlak van gedragsverandering 

Het is aannemelijk dat de verschillende actoren bij een vereniging komen tot de overweging om hun gedrag te veranderen. Er kan niet worden gezegd of deze overweging zich ook omzet in een beslissing tot verandering (intentie). Met het geheel aan producten is het mogelijk om daarnaast de verschillende actoren in meer (scheidsrechters/officials, bestuurders, trainers/coaches en sporters) of mindere (ouders) mate te voorzien in de benodigde vaardigheden om deze intentie in gedrag om te zetten. Ook kunnen bij de juiste combinatie aan producten enkele barrières al zijn weggenomen. Dit alles onder voorbehoud van dat producten op de juiste manier en in de juiste combinatie, passend bij de lokale situatie, worden ingezet. 

In de stap naar gedrag lijkt het op veel plekken te ontbreken aan een moment van reflectie voor deelnemers aan producten. Ook is in sommige gevallen twijfel bij het aantal contactmomenten voor het daadwerkelijk inbedden van vaardigheden.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Naar een veiliger sportklimaat : productkwaliteit en bijdrage aan gedragsverandering

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Wesselman
Paul van der Meer
Robert Gelinck
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
evaluatie
kwaliteit