Visie & Beleidsplein

Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden

Haak, A., & Pulles, I. (2015). Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

SportSupport Kennemerland en de gemeenten in de regio’s Amstel- en Meerlanden en Zuid-Kennemerland hebben onder leiding van Sportservice Noord-Holland het initiatief genomen tot het project ‘Aangepast sporten in de spo(r)tlights’. Dit project heeft tot doel de zichtbaarheid van het aangepast sporten in de regio te vergroten, drempels weg te nemen, verenigingen te versterken en samenwerking tussen organisaties in de regio te verbeteren, zodat de sportparticipatie van mensen met een beperking toeneemt. Een van de onderdelen van het project ‘Aangepast sporten in de spo(r)tlights’ is een onderzoek naar de potentiële doelgroep voor aangepast sporten, naar de match tussen de potentiële vraag en het bestaande sport- en beweegaanbod. Hiertoe wordt de methode Sportmatch ingezet. De methode Sportmatch is ontwikkeld door Onbeperkt Sportief in samenwerking met het Mulier Instituut. Op basis van landelijke gegevens wordt bepaald hoeveel mensen met een beperking in de regio aanwezig zijn. Dit is tevens een indicatie voor de te verwachten potentiële doelgroep voor een sport- en beweegaanbod. Op basis van gegevens uit CBS, CAK en van instellingen, scholen en revalidatiecentra wordt een schatting gemaakt van de omvang en situering van de (potentiële) sportvraag binnen de regio Amstel en Meerlanden (AML). Van alle deelnemende gemeenten worden tevens verschillende beleidsdocumenten geanalyseerd. Hierbij wordt vooral gekeken naar het onderdeel ‘sporten en bewegen door mensen met een beperking’. De uitkomsten van de Sportmatch zijn een aanvulling op de WVG/WMO-onderzoeken die in 2009/2010 zijn gedaan door Sportservice Haarlemmermeer. Onderwerp van onderzoek was het inventariseren van mogelijke drempels die mensen met een beperking ervaren om te gaan sporten/bewegen. 

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut,

Download(s)

Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemiek Haak
Ine Pulles

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
gemeenten
mensen met een beperking
sportaanbod