Visie & Beleidsplein

Werkboek voor de buurtsportcoach

naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar

Berkel, M. van, & Hazelebach, C. (2016). Werkboek voor de buurtsportcoach: naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Zeist: Jan Luiting Fonds.

Welke bewegingsactiviteiten kunnen goed aangeboden worden na schooltijd aan kinderen van vier tot twaalf jaar? Sluiten deze activiteiten aan bij het curriculum van het bewegingsonderwijs? Is er niet te veel overlap met de gymlessen? Wat kunnen de kinderen leren in de naschoolse bewegingsactiviteiten, zodat ze goed deel kunnen nemen aan activiteiten in de jeugdsport? Hoe kunnen arrangementen, opdrachten en regels zo veranderd worden dat de activiteiten kinderen langere tijd blijven boeien? In het 'Werkboek voor de buurtsportcoach' zijn negentien praktijkvoorbeelden uitgewerkt van bijeenkomsten die over een periode van drie tot zes weken plaats kunnen vinden. Het zijn bekende en minder bekende activiteiten die zo zijn beschreven dat ze geschikt zijn voor verschillende groepen kinderen. Ook wordt toegelicht hoe nieuwe uitdagingen kunnen worden toegevoegd of bepaalde accenten gelegd kunnen worden. Het boek is gemaakt door SLO, samen met veel buurtsportcoaches, mbo- en ALO-docenten. Ook hebben verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van naschoolse bewegingsactiviteiten op verschillende momenten adviezen bijgedragen.

Uitgever(s): Jan Luiting Fonds,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marco van Berkel
Chris Hazelebach

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitenschoolse opvang
buurtsportcoaches
jeugd
kinderen
leerlingen
lichaamsbeweging
naschoolse activiteiten