Visie & Beleidsplein

Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!

Blom, H., & Kenniscentrum Sport (2016). Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!.

Kies een interventie die aansluit bij jouw doel(en)

Omdat er erg veel sport- en beweegactiviteiten zijn waaruit je kunt kiezen, hebben we het aanbod voor het onderwijs op allesoversport.nl gerangschikt aan de hand van doelen en thema’s. Er is een overzicht voor de basisschool en het speciaal onderwijs en een overzicht voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Zo krijg je een beeld van wat er allemaal beschikbaar is en zie je snel welke aanpak qua insteek aansluit bij jouw doelen. Zoek je liever op basis van groep of klas, tijdsinvestering, kosten of materialen, zoek dan via de zoektool van de gezonde school. Het aanbod wat je op allesoversport.nl en gezondeschool.nl vindt, is allemaal erkend met minimaal de erkenning ‘goed beschreven’.

Wat is een erkende interventie?

Erkende interventies zijn aanpakken die al op minimaal drie locaties in het land zijn ingezet, volgens een vast werkblad zijn beschreven en zijn beoordeeld door onafhankelijke praktijkprofessionals. Ook zijn ervaringen van deelnemers en uitvoerders van deze interventies uitgebreid getoetst. Ook een duidelijke handleiding is een vereiste zodat de aanpak goed toepasbaar is voor anderen. Je hoeft zo niet het wiel opnieuw uit te vinden.

Een kijkje in het veelzijdige aanbod

Er zijn aanpakken die zich richten op gezondheid of bewegen op het schoolplein. Maar bijvoorbeeld ook interventies die inspelen op verbeteren van sociale competenties door sport. Zoek je een kennismaking met sport of ga je liever structureel aan de slag met bewegen en sport binnen de (gezonde) school?

  • Kennismaken met sport

Wil je de jeugd laten kennis maken met sport dan zijn er verschillende sportspecifieke interventies in te zetten. Denk aan traditionele sporten zoals volleybal, korfbal en hockey. Maar ook wat minder voor de hand liggende sporten als wintersport, watersport of beachvolleybal. Wil je niet direct een sport kiezen, maar kinderen laten kennismaken met een breed scala aan sporten dan past de aanpak schoolactieve vereniging beter. Met de interventie sporttest help je kinderen om een sport te kiezen die aansluit bij hun lichaamsbouw en talent.

  • Bewegen op het schoolplein

Sporten en bewegen hoeft niet alleen in de gymzaal en tijdens de les te gebeuren, maar kan ook op het schoolplein. Er zijn aanpakken beschikbaar die insteken op het aanpassen van het schoolplein zelf. Met nieuwe toestellen (Parkour) of zones (Zoneparc). Ook zijn er aanpakken beschikbaar zoals BIOS of Beweegwijs, die met name focussen op het opleiden van speelbegeleiders (docenten en/of kinderen) om actief buitenspelen te stimuleren.

Wat werkt om kinderen op school meer te laten bewegen?

Public Health England heeft samen met andere instituten en ministeries in Engeland samengewerkt om te onderzoeken wat werkt in het primair- en voortgezet onderwijs om kinderen meer te laten bewegen. Zij hebben een samenvatting gemaakt van de uitkomsten, gebaseerd op gegevens uit literatuuronderzoek, praktische workshops en feedback van de jeugd. Een beweegvriendelijke omgeving creëren is een van de werkzame principes. Ook borging in het curriculum en jongeren zelf laten meedenken staan in dit lijstje. In veel van het (erkende) aanbod zijn dergelijke goede principes meegenomen.
  • Sport en sociale vaardigheden

Sport wordt steeds vaker ingezet als middel om andere doelen te bereiken. Sociale doelen zoals bijvoorbeeld het tegengaan van schooluitval. Interventies die zich richten op jongeren die aansluiting met school of werk dreigen te verliezen zijn Futsal Chabbab, SportMpower en Sport-it@school. Deze aanpakken combineren leuke en uitdagende sportactiviteiten met begeleiding en coaching van jongeren en ondersteunen en stimuleren hen op die manier bij school en of werk.

  • Sport en gezondheid

Leerlingen die te weinig bewegen of die overgewicht hebben zijn vaak moeilijk te motiveren voor bewegen of sport. Terwijl juist deze doelgroep veel baat kan hebben bij bewegen. B-fit is een aanpak die via school inzet op deze doelgroep. B-fit is een van de weinige beweeginterventies voor het onderwijs die de erkenning ’eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat overgewicht en obesitas is afgenomen onder leerlingen van groep 4 t/m 8 die deelnamen aan B-fit.

Goede voorbeelden

Roy Frederiks, combinatiefunctionaris Sport voor de Brede School, is verantwoordelijk voor het initiëren van de diverse sportprojecten op en rond school in de gemeente Veldhoven. Zij hebben gekozen voor de aanpak Schooljudo. Een sport die prima past bij de jongere kinderen uit groep 3 en 4 en waarbij sociale thema’s erg goed terugkomen. Sportservice Zwolle zet de interventie Schoolactieve vereniging in. Ze willen de Zwolse jeugd in beweging krijgen én houden, het liefst in georganiseerd verband. Een prima match voor de inzet van de interventie Schoolactieve vereniging. Lees hier meer over het keuzeproces in Veldhoven en Zwolle.

De gezonde school aanpak

Aan de slag gaan met het inzetten van (erkende) sport- en beweegactiviteiten in de school, betekent ook werken aan een gezonde school. De gezonde school-aanpak bestaat uit verschillende stappen. Voordat je een aanpak gaat kiezen, is het nuttig om eerst draagvlak te creëren en te bekijken met wie je samen kunt werken. Welke signalen en ideeën leven er? Ook het opstellen van een schoolprofiel kan helpen om de juiste koers te varen. Stap 4 van de gezonde school-aanpak is het kiezen van activiteiten.

Zoek je erkende sport- en beweegaanpakken breder dan alleen het onderwijs, kijk dan op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hiske Blom
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

interventies
jongeren
primair onderwijs
speciaal onderwijs
sportaanbod
voortgezet onderwijs