Visie & Beleidsplein

Nieuwe innovatieprijs om niveau sportaccommodaties te behouden

Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2016). Nieuwe innovatieprijs om niveau sportaccommodaties te behouden. Arko Sports Media.

We kennen in de sport al enige tijd de Nationale Sport Innovatie Prijs, een initiatief van Sports and Technology en InnoSportNL, die sinds 2012 verenigd zijn in het Nationale Sportinnovatie Platform. VSG, NOC*NSF (namens de sportbonden) en BSNC – de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek – hebben nu een innovatieprijs in het leven geroepen om opdrachtgevers, gebruikers en de markt uit te dagen mét elkaar te blijven werken aan nieuwe innovaties op het gebied van accommodaties.

Sportvoorzieningen op hoog niveau houden

Ben Moonen, directeur van BSNC, licht toe waarom de prijs in het leven is geroepen: "De Nederlandse sportaccommodaties behoren wereldwijd tot de absolute top. Het Nederlandse bedrijfsleven is internationaal toonaangevend in de bouw van stadions en sportvoorzieningen en bezit enorm veel kennis en expertise. Gemeenten en eigenaren investeren fors in realisatie, beheer en onderhoud van kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen. Maar om die miljoenen sporters ook in de toekomst veilig en goed hun sport te kunnen laten beoefenen is het van belang die hoge kwaliteit ook te behouden." 

Door onder andere duidelijke normen te stellen, bewaken gemeenten, sportbonden en NOC*NSF die kwaliteit en dagen ze de markt uit om daaraan te voldoen. Moonen: "Met het instellen van deze Innovatieprijs Sportaccommodaties willen wij als initiatiefnemers zichtbaar maken welke innovaties in de praktijk plaatsvinden en delen we die via onze netwerken, bijeenkomsten en publicaties. Alleen dan kunnen we in Nederland de kwaliteit van de sportvoorzieningen namelijk op een hoog niveau houden."

Eén prijs voor de hardware en software van sportaccommodaties

De innovatie kan betrekking hebben op een sportpark of -gebouw én op specifieke onderdelen of specifieke producten of diensten. Daarbij kan dus ook gedacht worden aan een vernieuwende sportvloer, materiaal, een vernieuwende onderhoudsmaatregel of een vooruitstrevend exploitatiemodel. Hier zit volgens Moonen ook het belangrijkste verschil met de al bestaande Sport Innovatie Prijs: "Die prijs is vooral bedoeld voor vernieuwende producten en dan ook nog eens vooral gericht op ideeën en minder op reeds gerealiseerde innovaties. Wij maken met de prijs geen onderscheid tussen enerzijds voorzieningen en anderzijds onderhoud, beheer en exploitatie. Het unieke van 'onze' prijs is bovendien dat die door de branche (BSNC) samen met de opdrachtgevers (VSG) en de gebruikers (NOC*NSF) wordt uitgegeven."

Op 15 april is de vakjury bekend en is het reglement vastgesteld. Vanaf dat moment kunnen gemeenten, bedrijven en andere partijen hun innovatie aanmelden. De genomineerden krijgen gelegenheid om zich te presenteren en het is de bedoeling dat de prijs structureel uitgereikt gaat worden. Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties 2017 wordt de prijs voor de eerste keer uitgereikt en dat betekent dus dat geïnteresseerden ruim de tijd hebben om hun inzendingen in te sturen.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leon Janssen Lok
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

innovatie
sportaccommodaties