Visie & Beleidsplein

Klaar om de strijd aan te gaan!

op weg naar een beter ijshockey in Nederland

Maijenburg, S. (2012). Klaar om de strijd aan te gaan!: op weg naar een beter ijshockey in Nederland. Amsterdam: Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam.

Om met de eigen bondsteams de stap naar de top te maken, wil de NIJB weten wat concurrerende ijshockeybonden hebben verbeterd binnen de eigen ijshockeyomgeving, waardoor de resultaten van hun nationale teams zijn verbeterd. Hier is dan ook onderzoek naar gedaan door concurrerende ijshockeybonden uit te nodigen een online enquête in te vullen waarin gevraagd wordt naar de verbeterpunten en succesfactoren die hebben geleid tot de verbeterde resultaten. De basis voor de enquête was het SPLISS-model dat is gebaseerd op tien pijlers. In deze tien pijlers komen alle factoren samen die voor een organisatie of land van invloed zijn op het topsportresultaat. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat andere bonden meer leden hebben, meer financiële middelen tot hun beschikking hebben, meer trainen en wedstrijden spelen met de nationale selecties, op jongere leeftijd beginnen met talentherkenning en –ontwikkeling, meer personeel op het bondsbureau in dienst hebben, meer trainingsfaciliteiten tot hun beschikking hebben, gebruik maken van de kennis van buitenlandse coaches om het ijshockeyniveau te stimuleren, een duidelijke competitiestructuur kennen waardoor de nationale competitie sterker is geworden en de sport ijshockey ook meer media-aandacht trekt. Alles bij elkaar heeft dit bij andere bonden geleid tot een verbetering van de behaalde sportieve resultaten. 

Uitgever(s): Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam,

Download(s)

Klaar om de strijd aan te gaan! : op weg naar een beter ijshockey in Nederland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sander Maijenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ijshockey
internationaal
scripties
sportbonden
topsport
topsportomgeving