Visie & Beleidsplein

Transitie van gemeenten: loslaten en ruimte geven

Drs. Berend Rubingh en André de Jeu over het afscheid van de traditionele club

Maanen, S. van, & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2016, maart). Transitie van gemeenten: loslaten en ruimte geven: Drs. Berend Rubingh en André de Jeu over het afscheid van de traditionele club. Sport & Gemeenten 64 (pp. 60-65)

Het huidige model van de georganiseerde sport kent zijn oorsprong in de vorige eeuw, toen we ons vanuit interesse en passie voor sport verenigden. Op voetbal ging je omdat alle vriendjes het deden, de club de juiste geloofssignatuur had en er bovendien weinig anders te doen was. Clubs boden de mogelijkheid om te sporten, hadden voorzieningen en trainers en organiseerden de competitie. Maar dat was toen.

Sportverenigingen staan onder druk. Teruglopende ledenaantallen, lagere subsidiëring, hogere kosten, minder vrijwilligers en een toenemend takenpakket drijven steeds meer sportaanbieders in het nauw. Om te voorkomen dat de traditionele sportbonden en sportverenigingen de aansluiting straks volledig missen in de snelveranderende wereld, hebben het Ministerie van VWS en sportkoepel NOC*NSF gezamenlijk het project 'Transitie in de sport’ opgezet. Ook Vereniging Sport en Gemeenten draagt een steentje bij aan dit veranderingsproces. We spraken hierover met drs. Berend Rubingh, organisatiedeskundige en docent (universiteiten Groningen en Brussel) op het gebied van veranderkunde en André de Jeu, directeur van VSG.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Transitie van gemeente: loslaten en ruimte geven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sandra van Maanen
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
ledenbinding
sportverenigingen
veranderingsprocessen