Visie & Beleidsplein

Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?

een onderzoek naar stimulerende en belemmerende factoren om te bewegen bij mensen met chronische aandoeningen

Groothuis, M., Preller, L., & Kenniscentrum Sport (2016). Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?: een onderzoek naar stimulerende en belemmerende factoren om te bewegen bij mensen met chronische aandoeningen. Ede: Kenniscentrum Sport.

Mensen met chronische aandoeningen bewegen minder dan mensen zonder chronische aandoeningen. Er is relatief weinig bekend wat de belangrijkste motivaties zijn voor deze mensen om wel te bewegen, of belemmeringen om niet te bewegen. Omdat voldoende bewegen bijdraagt aan gezondheid, kwaliteit van leven en het langer zelfredzaam blijven, is het belangrijk om die motivaties en belemmeringen te kennen.

Kenniscentrum Sport heeft daarom een onderzoek gedaan naar beweeggedrag en motivaties en belemmeringen bij mensen met chronische aandoeningen. Hierbij is gebruik gemaakt van oud-leden van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 334 mensen hebben meegewerkt, die gemiddeld 68 jaar oud waren.

Veel mensen met een chronische aandoening willen graag meer bewegen, zo blijkt. Met name de directe fysieke voordelen en de verwachte fysieke voordelen in de toekomst kunnen hen motiveren om daadwerkelijk meer te (gaan) bewegen. Pijn en angst om te bewegen en gebrek aan energie zijn belangrijke belemmeringen. Een grote meerderheid wil bij het bewegen graag begeleiding krijgen van een fysiotherapeut of een trainer met specifieke kennis over de aandoening, en wil een beweegactiviteit die is aangepast aan de aandoening.

De resultaten zijn gepresenteerd als een Top 10. Per categorie (motiverend, belemmerend, en toekomst) zijn de twee belangrijkste en de twee onbelangrijkste redenen voor wel/niet bewegen uitgewerkt.

Met deze kennis zijn aanbevelingen geformuleerd voor zorgverleners, sport- en beweegaanbieders en gemeenten. Zo kunnen ze de juiste voorwaarden creëren om zo veel mogelijk mensen met een chronische aandoening te stimuleren om te gaan bewegen en te blijven bewegen. 

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Wat beweegt mensen met een chronische aandoening? : een onderzoek naar stimulerende en belemmerende factoren om te bewegen bij mensen met chronische aandoeningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirthe Groothuis
Liesbeth Preller
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

begeleiding
beweegstimulering
chronische aandoeningen
lichaamsbeweging
motivatie