Visie & Beleidsplein

Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal

evaluatie van de Training Sport & Gedrag

Duijvestijn, P., & Scherders, S. (2015). Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal: evaluatie van de Training Sport & Gedrag. Amsterdam: DSP-groep.

In het seizoen 2014-2015 hebben de K NVB-districten West II en Zuid I geëxperimenteerd met een educatieve straf in het voetbal. Deze experimenten zijn onderdeel van een intensievere aanpak van de KNVB om voetbalgeweld op en rond de voetbalvelden tegen te gaan. Jeugdvoetballers (D, C en B: 12 tot en met 16 jaar) die vanwege serieus wangedrag een forse schorsing (5 tot 8 wedstrijden) opgelegd krijgen, wordt de mogelijkheid geboden om een deel van die schorsing kwijtgescholden te krijgen door de speciaal ontwikkelde Training Sport & Gedrag met goed gevolg te doorlopen. Deze training bestaat uit een aantal educatieve sessies en opdrachten. De Training Sport & Gedrag is afgeleid van de zogeheten Halt-straf en wordt begeleid door een medewerker van Halt. Doel van de training is gedragsbeïnvloeding op basis van meer bewustwording en zelfreflectie, recidive vermindering en genoegdoening voor eventuele slachtoffers. Het moet er met andere woorden toe leiden dat jeugdvoetballers zelf tot het inzicht komen dat wat ze hebben gedaan niet kan en dat ze zich niet nog eens zo laten gaan. Vanwege het experimentele en vernieuwende karakter van de Training Sport & Gedrag heeft DSP-groep de opdracht gekregen om de pilot te volgen. Voorliggend rapport bevat de resultaten van het evaluatieonderzoek en biedt inzicht in het verloop van het experiment, ervaringen, opbrengsten, sterke punten, knelpunten en kritische succesfactoren. Op basis daarvan doen worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor het vervolg. 

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

Experimenteren met een educatieve straf in het voetbal : evaluatie van de Training Sport & Gedrag

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Duijvestijn
Sander Scherders

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
geweld
normen en waarden
sociale veiligheid
voetbal