Visie & Beleidsplein

Hoofdstuk 11 : De medaille heeft twee kanten

de rol van voetbal in de Nederlandse multi-etnische samenleving

Sterkenburg, J. van (2010). Hoofdstuk 11 : De medaille heeft twee kanten: de rol van voetbal in de Nederlandse multi-etnische samenleving. In F. Kemper, Samenspel (pp. 275-287)

In dit hoofdstuk beschrijft Jacco Sterkenburg op grond van Nederlands sportbeleid en (inter)nationaal sportonderzoek twee heersende perspectieven op de maatschappelijke rol van sport en voetbal voor de Nederlandse multi-etnische samenleving. Deze perspectieven omvatten enerzijds de populaire voetbal-als-progressieve-maatschappelijke-kracht-ideologie en anderzijds het kritisch-wetenschappelijke discours over sport en voetbal dat (ook) de donkere kanten ervan belicht voor interetnische relaties. Het naast elkaar zetten van deze twee perspectieven maakt het mogelijk om het genaturaliseerde, dominante discours over de maatschappelijke functie van sport en voetbal in de hedendaagse Nederlandse multi-etnsiche samenleving expliciet te maken en kritisch te beschouwen. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van voetbal op televisie voor discoursen over etniciteit en huidskleur. Concluderend wordt gesteld dat sport en/of voetbal het beste kan worden begrepen als een contested racial/ethnic terrain als het gaat om haar rol in het bevorderen van interetnische relaties en integratie van etnische minderheden.

Uitgever(s):

Download(s)

De medaille heeft twee kanten : de rol van voetbal in de Nederlandse multi-etnische samenleving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jacco van Sterkenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke effecten
multiculturele samenleving
voetbal