Visie & Beleidsplein

Opbrengst programma Kracht van Sport

Aalbers, M., & Kenniscentrum Sport (2016). Opbrengst programma Kracht van Sport.

Kracht van Sport

Binnen het programma kregen de coalities niet alleen financiële steun, maar ook inhoudelijke ondersteuning. De aftrap werd gedaan in januari 2014 in een Startweekend met inhoudelijke thema’s en aandacht voor teambuilding. Vervolgens kregen alle coalities procesbegeleiding bij het vormen van een coalitie en werden er gedurende het tweejarige programma uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast mochten alle coalities gebruik maken van een ondersteuningsaanbod van trainingen en workshops. Tot slot was er nog de mogelijkheid om bij specifieke vragen of problemen advies-op-maat in te winnen van experts, adviseurs of procesbegeleiders. 24 coalities namen deel aan het Startweekend; 18 coalities hebben het volledige programma doorlopen en zijn serieus bezig met de verduurzaming van hun initiatief.

Opbrengsten

Het Oranje Fonds, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF hebben de coalities en hun initiatieven twee jaar lang gevolgd. Kenniscentrum Sport heeft tevens praktijkgericht onderzoek gedaan naar de samenwerking in 10 coalities, waarin onder andere de sport en het sociaal domein vertegenwoordigd is, en naar de inzet van vrijwilligers in sociale sportinitiatieven. Het rapport is op te vragen via Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport.

De opgedane kennis en ervaringen over relevante thema’s is beschreven in zeven factsheets voor startende coalities of initiatiefnemers van sociale sportinitiatieven:

  • Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
  • Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven
  • Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
  • Draagvlak creëren voor sociale sportinitiatieven binnen de vereniging
  • Zichtbaar maken van opbrengsten
  • Financiering en borging van een sociaal sportinitiatief
  • Geld aanvragen voor een sociaal sportinitiatief - Oranje Fonds criteria

Hoe verder?

Er komt geen nieuwe editie van Kracht van Sport, maar het Oranje Fonds zal goede, startende sociale sportinitiatieven wel financieel blijven steunen. De voorwaarden en criteria hiervoor zijn te vinden in de laatstgenoemde factsheet en op de website van het Oranje Fonds. De kennis die is opgedaan in het programma is natuurlijk ook bruikbaar voor aanvragers van een Sportimpuls subsidie of andere sociale sportinitiatieven. Kenniscentrum Sport zal voor de zomer een brochure publiceren met de elementen van een sterk sociaal sportinitiatief en vijf praktijkvoorbeelden die beschreven zijn met dubbelportretten vanuit sport en sociaal domein. Het inzetten van sport als middel en de samenwerking tussen sport en het sociale domein blijft voor Kenniscentrum Sport een thema waarover vragen gesteld kunnen worden en waarover publicaties zullen verschijnen. Het Oranje Fonds zal het thema ‘sport als middel’ ook gaan gebruiken in regionale kenniscafés. NOC*NSF stimuleert sportverenigingen om een maatschappelijke rol op te pakken via onder andere open Club sessies.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marloes Aalbers
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

projecten
sociaal beleid
sportverenigingen
vrijwillige inzet
vrijwilligers